2 maj, 2016

Skadestånd för taxibilar med vilseledande utseende

En man tvingas betala 120 000 kronor i skadestånd på grund av att han hade utformat sex taxibilar som kunde förväxlas med Taxi Stockholms bilar.

Taxi Stockholm ansåg att en man i sin utformning av sex taxibilar gjort dem så lika företagets egna bilar att de stämde mannen vid Stockholms tingsrätt. Fallet tog sig sedan upp till Marknadsdomstolen.

De sex bilarna var inte identiska med Taxi Stockholms bilar, men hade bland annat orden ”Taxi” och ”Stockholm” påmålade i form av en logotyp samt hade utsmyckats med ett grönt löv. Vissa av bilarna hade även en gul profiltejp med svart tryck.

Enligt marknadsföringslagen får en näringsidkare inte använda efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter, som det heter i lagtexten. I grund och botten innebär detta att ett företag inte får skapa produkter som är förväxlingsbara med ett annat företags redan etablerade produkter.

Enligt lagen får en näringsidkare inte heller vid marknadsföring använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om sin egen verksamhet. Andra former av vilseledanden är med andra ord också förbjudna.

Marknadsdomstolen konstaterar i sin dom att Taxi Stockholm är ett etablerat taxiföretag och därför kan sägas ha tillräckligt ”kända och särpräglade” produkter för att deras taxitjänster ska skyddas av marknadsföringslagen.

Det avgörande i domstolens bedömning är att det för en taxibeställare i en inköpssituation på gatan får anses vara väldigt svårt att se skillnad på Taxi Stockholms bilar och de sex liknande bilarna som mannen utformat. Taxibeställarna riskerar att vilseledas av att mannens sex bilar har flera av de attribut som är karaktäristiska för Taxi Stockholms bilar.

Mot bakgrund av detta dömde Marknadsdomstolen mannen att betala 120 000 kronor i skadestånd till Taxi Stockholm. Dessutom tvingas han betala Taxi Stockholms rättegångskostnader på 186 000 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • När man som företagare utformar en produkt bör man se till att den inte är så lik andra företags redan etablerade produkter att det finns en förväxlingsrisk. Om det finns en förväxlingsrisk riskerar man att behöva betala omfattande skadestånd.

 

Foto: Bertil Ericson/TT

Simon Mellin

simon.mellin@alltomjuridik.se