Sjötomt och egen hamn inte utfästelse om strandtomt

Uppgifter om egen sjöbod och hamn gör inte att köparen har rätt till prisavdrag när det visade sig att hans fastighet inte också var en strandtomt. Det slår hovrätten fast.

En man köpte år 2007 en fastighet för 2,5 miljoner kronor. Köpekontraktet innehöll en klausul som bland annat innebar att köparen med bindande verkan avstod från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

När mannen hade tillträtt fastigheten upptäckte han dock att han inte ägde markområdet närmast vattnet, och stämde säljaren. Han krävde att priset för fastigheten skulle sänkas med en miljon kronor.

I objektbeskrivningen fanns det uppgifter om egen hamn och sjöbod. Mannen ansåg att dessa positiva uppgifter om fastigheten kunde jämställas med en utfästelse, och ansåg därför att friskrivningen från ansvar för dolda fel inte borde gälla.

Säljaren höll inte med och fallet hamnade i Halmstads tingsrätt.

Domstolen ansåg att uppgifterna om egen sjöbod och hamn inte kunde likställas med en utfästelse.

Enligt tingsrätten framgick det redan av fastighetsinformationen att fastighetens “belägenhet” var ”strandnära (högst 75 m utan egen strand)”. Inte heller den till köpekontraktet bifogade kartan kunde anses utgöra en utfästelse att fastigheten omfattade området mellan fastigheten och den intilliggande sjön. Det kunde därför inte sägas finnas något fel i fastigheten.

Tingsrätten ansåg inte heller att den omständigheten att mannen trott sig köpa mer än vad han gjorde och att han av den anledningen var beredd att efter budgivning betala den av honom erbjudna köpeskillingen utgjorde tillräckliga skäl att jämka köpeskillingen enligt avtalslagen. Mannen hade inte heller visat att köpeskillingen varit oskäligt hög i förhållande till värdet på fastigheten.

Hovrätten för Västra Sverige anser – precis som tingsrätten – att mannen inte har visat att det föreligger fel i fastigheten som ger honom rätt till prisavdrag. Domstolen anser inte heller att mannen har rätt till jämkning på grund av oskäligt pris.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Ett dolt fel är något som finns i en fastighet, och som inte kan upptäckas vid en noggrann besiktning. Du ska inte heller kunna räkna med att den finns där med hänsyn till fastighetens ålder, skick och konstruktion. Det åligger dig som köpare att uppfylla din undersökningsplikt, annars är det du som får stå för reparation.
  • Om det skulle röra sig om ett dolt fel kan du få prisavdrag eller skadestånd. Handlar det om ett stort fel kan köpet gå tillbaka.

 

Foto Hasse Holmberg/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*