Scania-chefer frias från åtal om sanktionsbrott

De två chefer vid lastbilstillverkaren Scania som åtalats för sanktionsbrott i Irak frias nu av Södertälje tingsrätt. Scania undgår därmed en företagsbot om 3 miljoner kronor.

– Jag välkomnar tingsrättens friande dom. Beslutet innebär en stor lättnad för Scania, i synnerhet för de två chefer som under flera års tid levt under hot om att straffas, säger Scanias VD Martin Lundstedt i ett pressmeddelande.

I november 2012 åtalades två män vid lastbilstillverkaren Scania för brott mot lagen om vissa internationella sanktioner. Samtidigt yrkades att deras arbetsgivare skulle åläggas att betala en företagsbot om tre miljoner kronor.

Enligt åtalet skulle Scania ha anlitat utländska så kallade traderföretag mellan år 2001-2003 och därigenom försökt kringgå det sanktioner som uppställts mot Irak till följd av invasionen av Kuwait 1990.

Åklagaren hävdade att Scania skulle ha gett traderföretagen i uppdrag att för Scanias räkning ingå avtal avseende Scaniafordon och reservdelar med irakiska kunder och i samband med detta gjort betalningar till Saddamregimen vid sidan av kontrakten.

De åtalade männen innehade under denna period chefspositioner på Scania och vara ansvariga för företagets marknadsorganisation och Irak-försäljning.

Båda männen förnekade brott och Scania bestred yrkandet om företagsbot.

Tingsrätten anser att utredningen i målet inte visar att det förekommit några sidobetalningar eller lämnats något för straffbarhet tillräckligt tydligt uppdrag om sidobetalningar till Irak från Scanias och de tilltalades sida.

Det är enligt rätten i alla händelser inte klarlagt att de tilltalade uppsåtligen försökt kringgå förbuden i sanktionsbestämmelserna, som dessutom är relativt svårtillgängliga. Åtalet ogillas därför.

Till följd av detta saknas formella förutsättningar för att bifalla yrkandet om företagsbot.

På frågan om domen kan komma att överklagas uttalades följande:

– Vi ska gå igenom domen och analysera den för att ta ställning till om vi ska överklaga. Det finns ett snarlikt fall där Volvo fälldes, vi ska titta på det också och jämföra fallen och domstolarnas motivering, säger Gunnar Stetler, överåklagare vid Riksenheten mot korruption, till Dagens Nyheter.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Domen kan komma att överklagas, men i annat fall innebär den friande domen i sanktionsbrottsåtalet att både Scania och Scanias två chefer går fria från agerandet i Irak under år 2001-2003.

 

Foto: TT Scanias VD Martin Lundstedt

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*