10 mars, 2014

Ny nämnd för tvister mellan advokat och konsument

Arvodestvister mellan advokat och klient ska i framtidens kunna lösas av en särskild konsumenttvistnämnd. Det kommer Advokatsamfundets styrelse att föreslå att fullmäktigemötet beslutar, rapporterar tidningen Advokaten.

Tanken bakom förslaget är att just konsumenter på ett enkelt och billigt sätt ska kunna få sina tvister med advokater utredda. En anmälan ska kunna ske via webben och prövningen ska få ta högst 90 dagar.

Enligt styrelsen är en konsumenttvistnämnd dessutom ett krav enligt ett EU-direktiv från år 2013, rapporterar tidningen Advokaten.

Den enda kostnaden för klienten är en anmälningsavgift på 450 kronor och advokaten ska inte ha rätt till ersättning för prövningen.

Vidare ska, enligt förslaget, alla advokater vara skyldiga att medverka vid prövning i nämnden – som i första hand ska ske skriftligt.

Nämnden ska bestå av fem ledamöter och fem suppleanter. Av dessa ska två personer vara advokater, två personer ska representera konsumentintressen och en person ska vara eller ha varit domare. Ordföranden ska vara advokat.

Om förslaget bifalls så planeras nämnden kunna starta i januari 2015.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Genom att det blir enklare och billigare att pröva tvister kring advokaters arvode kan vi räkna med en ökning av hur många arvodestvister som faktiskt prövas rättsligt, förutsatt att förslaget bifalls.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se