Säpo fick igenom ny spionlag – “olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige”

Skyddet mot andra länders underrättelseverksamhet ska stärkas, bland annat genom att ett nytt brott införs i brottsbalken – olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige.

Enligt en proposition från regeringen hade regleringen kring skydd för rikets säkerhet fått utstå kritik från bland annat Säkerhetspolisen, Säpo, som menade att den nuvarande regleringen inte erbjöd ett tillräckligt skydd mot främmande makts hemliga underrättelseverksamhet.

Därför har riksdagen antagit en ny lag. Genom detta införs ett nytt brott införs i brottsbalken – olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Med detta menas otillåten underrättelseverksamhet vars syfte är att komma över uppgifter om förhållanden som kan skada Sveriges säkerhet att en främmande makt få kännedom om den.

För straffansvar ska krävas att verksamheten bedrivs hemligen eller med användande av “svikliga medel” och att gärningsmannens syfte är att gå en främmande makt tillhanda.

Straffet kan bli fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Enligt propositionen ska det finnas samma möjligheter att använda hemliga tvångsmedel för att förebygga, förhindra och utreda det nya brottet som gäller för andra former av olovlig underrättelseverksamhet.

Dessutom ändras straffbestämmelsen om så kallat flyktingspionage så att detta utvidgas till att omfatta verksamhet som bedrivs med användande av otillbörliga medel. Dessutom skärps straffskalan så att straffminimum höjs från böter till fängelse.

Också straffskalan för brottet “vårdslöshet med hemlig uppgift” ändras genom att straffmaximum höjs från sex månaders fängelse till ett års fängelse.

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*