Samma omständigheter – tingsrätterna dömde helt olika

Två män som vid olika tingsrätter åtalats för fortkörning hävdade att vägmärkena hade varit översnöade. Men medan den ena mannen dömdes för fortkörning frias den andra helt.

Målet i Lycksele
I målet som togs upp vid Lycksele tingsrätt hade en 56-årig man kört 101 kilometer i timmen på en 90-väg i december 2014. Tingsrätten konstaterade att mannens påstående om att vägmärket med hastighetsbegränsningen var översnöat inte hade motbevisats av åklagaren.

Av bevisningen framgår att kontroll av vägmärket har utförts men inte när kontrollen har skett. Därför ansåg Lycksele tingsrätt att mannen varken med uppsåt eller av oaktsamhet kan sägas ha brutit mot trafikföreskrifterna.

Lycksele tingsrätt friade därför mannen.

Annat utslag i Haparanda
Två månader senare åtalades en 67-årig man vid Haparanda tingsrätt efter att ha kört 77 kilometer i timmen på en 70-väg. Också han hävdae att skyltarna hade varit översnöade.I det fallet anser tingsrätten att det i och för sig är bevisat att mannen har kört för fort men menar att det inte kan uteslutas att skyltarna var täckta med snö.

Tingsrätten pekar dock på att vägmärkesförordningen där det står att vägmärken i och för sig ska kunna upptäckas och förstås av trafikanterna.

Enligt tingsrätten i Haparanda har bilister vissa skyldigheter:

”Trafikanten ska således vara uppmärksam på de anvisningar som meddelas och, för de fall tveksamhet råder exempelvis på grund av att en skylt är täckt av snö, informera sig om vilken anvisning som skylten meddelat.”

Haparanda tingsrätt anser därför att mannen av oaktsamhet gjort sig skyldig till en hastighetsöverträdelse och han får böta 1 500 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  •   Domstolarna gör självständiga bedömningar. Även om lagstiftningen ser likadan ut överallt är det alltid en individuell prövning som görs i varje mål. Domstolen ska bara döma utifrån det som framläggs i rättssalen, ingenting annat. Dessutom ska domstolen göra en egen självständig tolkning av lagen. I de aktuella fallen har tingsrätterna tolkat tvärt emot varandra. Vilken tolkning som är rätt är inte klart, utan lär i så fall behöva fastslås av HD i ett prejudikat.

 

Foto: Malte Christians/TT

 

NI_aoj_mini

Nils Ivars/Hanna Hamrén

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*