Samarbetande taxikonkurrenter får miljonavgift

Konkurrensverket ansåg att två taxibolag hade samarbetat med varandra inför en offentlig upphandling på ett sätt som stred mot konkurrenslagen. Myndigheten utdömde därför konkurrensskadeavgifter på totalt 1,6 miljoner kronor. Taxibolagen överklagade beslutet till Patent-och marknadsdomstolen som delade Konkurrensverkets bedömning och avslog överklaganden.

Två taxibolag i Ulricehamns kommun lämnade in anbud i en offentlig upphandling sommaren 2020. Den offentliga upphandlingen avsåg färdtjänst, arbetsresor och riksfärdtjänst och hade ett uppskattat värde på cirka sju miljoner kronor per år. De två taxibolagen lämnade in sina anbud samma dag och vid samma klockslag med endast tio sekunders mellanrum. Anbuden innehöll dessutom identiska formuleringar och skrivfel, vilket fick kommunen i Ulricehamn att reagera.

Under hösten 2020 hörde kommunen därför av sig till Konkurrensverket som genomförde platsundersökningar hos de båda taxibolagen. Bolagen blev även ombedda att skicka in handlingar och myndigheten höll förhör med bolagens respektive företrädare. Genom utredningen upptäckte myndigheten att taxibolagen hade haft kontakt med varandra i ungefär två veckors tid innan sista anbudsdatumet i upphandlingen. Taxibolagen hade kommit överens om att bolagen skulle lägga anbud i upphandlingen, där det ena bolagets anbud skulle vara lägre än det andra, och hade sedan utväxlat sina slutliga anbudsutkast med exakta priser. Det var även samma IP-adress som publicerade de båda anbuden.

Konkurrensverket fann att taxibolagen hade överträtt förbudet mot konkurrensbegränsade samarbete i 2 kap 1 § konkurrenslagen. Myndigheten bedömde att taxibolagen hade varit potentiella konkurrenter vid tidpunkten för upphandlingen och att de därför borde ha insett att samarbetet inte var tillåtet. Konkurrensverket ansåg att det var en försvårande omständighet att det rörde sig om prissamarbete i offentlig upphandling. Samtidigt ansåg myndigheten att det var en förmildrande omständighet att överträdelsen hade omfattat ett begränsat geografiskt område. De båda taxibolagen bedömdes även befinna sig i en svag ekonomisk situation. Konkurrensskadeavgiften bestämdes därför till 300 000 kronor respektive 1,3 miljoner kronor. Taxibolagen överklagade beslutet till Patent-och marknadsdomstolen, men domstolen instämde i Konkurrensverkets bedömning och avslog överklagandena.

___________________________________

Författare: Hanna Kanon, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*