14 januari, 2015

Säkerhetsbranschen kräver ökad kontroll av arbetssökande

Säkerhetsbranschen måste kunna kontrollera arbetssökandes bakgrund. Det skriver bransch-föreningen Swesec i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Föreningen, som organiserar 270 säkerhetsföretag, är kritisk till lagförslaget där endast arbetsgivare med författningsstöd ska kunna begära att sökanden visar upp eller överlämnar utdrag ur belastningsregistret.

Enligt betänkandet ”Registerutdrag i arbetslivet” ska undantag kunna göras för att hindra pedofili inom barn och ungdomsvårdsverksamhet. Förslaget innebär i praktiken en återgång till vad som gällde 1989.

Bakgrunden till betänkandet är konflikten mellan det ökade antalet belastningskontroller och idén om att en person efter avtjänat straff ska kunna verkar på samma premisser som andra medborgare.

Swesec liknar ett kontrollförbud för i princip alla arbetsgivare vid ett ”vansinne” om menar att den föreslagna lagen skulle äventyra deras medlemsföretags förtroende gentemot sina kunder.

I debattartikeln ges bland annat exempel på återfallsförbrytare som ges möjlighet att installera övervakningstjänster i privatpersoners hem. De kräver därför att deras företag ska ges författningsstöd eller liknande för att få fortsätta utföra kontroller mot belastningsregistret.

Jaqueline Balcer Bednarska/Niklas Kristoffersson

Foto: Fredrik Persson/TT