Så fungerar den förmånliga konsumentregeln

Ett ärende i Allmänna reklamationsnämnden belyser hur skyddad du är som konsument. En man fick 40.000 kronor i ersättning för trasig växellåda, trots att den begagnade bilen bara kostade 40.000 kronor från början. Detta slår ARN fast.

En man köpte en begagnad bil av ett företag. Bilen var cirka sex år gammal. Priset var 40.000 kronor.

Strax före köpet bytte säljaren oljan i växellådan. Men när mannen körde hem, en timme efter köpet, upptäckte han att växellådan krånglade. Felet var enligt mannen att växellådan hackade och slog i vid växling mellan första och andra växeln.

Mannen ringde upp bolaget som sålt bilen och påtalade felet. Enligt mannen hade då bolaget svarat att det inte fanns några fel på växellådan och att växellådan bara behövde anpassa sig till hans sätt att köra.

Mannen hade, enligt honom själv, tagit bilen till en verkstad ett antal gånger. Där hade man konstaterat att det var för låg oljenivå i växellådan.

Mannen menade därför att felet på växellådan antingen fanns innan oljebytet eller att det uppstått i samband med att säljaren gjort oljebytet. Mannen begärde därför 40.000 kronor i ersättning av säljaren för att kunna åtgärda felet.

Eftersom bolaget motsatte sig detta uppstod tvist.

Frågan prövades i Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som anför att trots att bilen var sex år gammal och hade körts cirka 10.800 mil, kan en trasig växellåda inte räknas som normalt slitage – och därmed något köparen ska behöva räkna med.

Bilen har därmed avvikit från vad mannen haft anledning att räkna med, trots att bilen var begagnad.

ARN hänvisar därefter till den förmånliga konsumentregeln gällande reklamation. I 20 a § Konsumentköplagen framgår att ett fel som framträder inom sex månader efter köpet presumeras ha funnits där redan vid köpet.

Eftersom inte säljaren kunnat visa att felet inte fanns vid försäljningstidpunkten och inte heller kunnat visa någon omständighet som gör att presumtionen inte bör tillämpas.

Mannen fick därför rätt.

Vad innebär detta i praktiken?

  • 20 a § Konsumentköplagen är en mycket förmånlig regler som gäller för konsumenter (dvs privatpersons om handlar av näringsidkare). Om ett fel uppstår i varan inom sex månader från köpetillfället inträder en presumtion om att felet fanns i varan från början – och att köparen därmed har rätt till avhjälpande, prisavdrag eller annan åtgärd. Det som i praktiken gäller är då att bevisbördan landar på säljaren, som måste visa att felet beror på köparen (t.ex. att det finns en vattenskada i mobiltelefonen – och att det är därför den är trasig). Kan inte säljaren visa detta har köparen rätt. Detta gäller oavsett vad säljaren har gettför garantitid. Presumtionen får givetvis anpassas en aning till varans karaktär. Det är svårt att reklamera en banan tre månader efter köpet.

 

Foto: Pontus Lundahl/TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnocva

Nils.

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*