27 mars, 2015

Hävdade att han rökt på utomlands – ändå fälld i Sverige

En 22-åring åtalades för ringa narkotikabrott, men hävdade att han rökt cannabis utomlands. Hovrätten fäller honom ändå.

En 22-årig man åtalades vid Värmlands tingsrätt för ringa narkotikabrott efter att ha testats positivt för ett ämne som uppkommer i kroppen efter konsumtion av hasch och cannabis.

22-åringen förnekade att han medvetet fått i sig någon narkotika, men hävdade att han tre veckor tidigare hade varit på semester i Spanien. På semestern hade han rökt både cigaretter och vattenpipa och det var möjligt att det funnits någon narkotika i någonting som han rökt. Eftersom cannabisrökning ”i princip är avkriminaliserat” i Spanien borde gärningen dessutom inte vara straffbar, ansåg han.

Värmlands tingsrätt konstaterade att åklagaren åberopat ett informationsblad från Riksmedicinalverket som anger att spår efter THC-syra, som 22-åringen testat positivt för, kan påvisas i blodet upp till fyra dagar efter att ha rökt en starkare cigarett med hasch eller cannabis. Tingsrätten ansåg ändå att 22-åringens uppgifter var trovärdiga och anmärkte att informationsbladet dessutom inte avsåg urinprov, som det handlade om i det aktuella fallet. Åtalet ogillades därför.

Hovrätten ändrar domen
Hovrätten för Västra Sverige river nu upp den friande domen och dömer 22-åringen till 30 dagsböter för ringa narkotikabrott.

 

Av informationsblad som avser urinprov framgår att utsöndringen av THC-syra beror på graden av missbruk. Ett kraftigt missbruk under lång tid kan resultera i att THC-syra kan påvisas flera veckor efter avslutat intag. Vid enstaka intag kan dock syran inte spåras i urinen längre än cirka en vecka efter avslutat intag.

22-åringen har förnekat att han över huvud taget använder narkotika. Hans invändning om att han använt narkotika i Spanien tre veckor före provtagningen är därför motbevisad, slår hovrätten fast. Det får därför anses bevisat att 22-åringen konsumerat narkotikan i Sverige och att det skett uppsåtligen, anser hovrätten.

Vad innebär detta i praktiken?
  • I Sverige är det olagligt att bruka narkotika. På så vis har 22-åringen i någon mening brutit mot svensk lag. Men om narkotikan konsumerades i ett annat land, där narkotikabruk är tillåtet, kan inte svensk domstol döma för narkotikabrott. I det aktuella fallet ansåg dock hovrätten att åklagaren kunnat bevisa att narkotika måste ha intagits i Sverige, varför man fällde 22-åringen.
Foto: TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Nils.

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se