Vi uppdaterar vår site för att ge er en bättre kundupplevelse. Vid eventuella fel, kontakta gärna vår support på info@alltomjuridik.se så hjälper vi dig så fort vi kan.

Rökning ska förbjudas på uteserveringar och lekplatser

Folkhälsomyndigheten vill se en ändring i lagen så att rökning förbjuds på flera allmänna platser såsom offentliga entréer, lekplatser och uteserveringar.

– Det är hög tid att göra det offentliga rummet fritt från tobaksrök, säger Johan Carlson, generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

År 2012 fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att utreda exponeringen för tobaksrök på platser avsedda för allmänheten och komma med förslag för hur denna skulle kunna minskas.

Myndigheten har nu kommit med ett förslag som innebär att rökning förbjuds på flera allmänna platser, bland annat uteserveringar och lekplatser, men också vid entréer till byggnader som allmänheten har tillgång till såsom vårdcentraler, sjukhus, affärer, tågperronger och andra platser där man väntar på kollektivtrafik.

– Allmänna platser ska vara tillgängliga för alla. Entréer måste man passera för att kunna uträtta ärenden eller nå viktiga samhällsfunktioner, säger Johan Carlson.

– Exempelvis tågperronger har begränsad yta och det kan vara svårt att gå undan när någon röker. Detsamma gäller uteserveringar, där dessutom personalen som arbetar bör ha samma rätt till en rökfri arbetsplats som alla andra. Lekplatser är avsedda för barn vilket gör rökning där särskilt olämpligt, fortsätter han.

Internationellt har flera länder redan tagit de steg som Folkhälsomyndigheten nu föreslår, bland dem Kanada, USA, Polen, Lettland, Norge och Finland, där flera allmänna utomhusmiljöer är rökfria.

En undersökning som Folkhälsomyndigheten låtit Skandinavisk opinion, SKOP, göra visade också att allmänheten i stort är positiv till att begränsa platserna där rökning är tillåtet. Drygt åtta av tio som deltog i undersökningen tyckte till exempel att offentliga entréer bör göras rökfria medan sex av tio ansåg att uteserveringar borde vara rökfria.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Regeringen har nu att ta ställning till Folkhälsomyndighetens förslag, som dock måste analyseras ur juridisk synpunkt innan det kan bli aktuellt att genomföra. Det återstår därför att se vad förslaget mynnar ut i.

 

Foto: Pontus Lundahl/TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2023 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*