7 april, 2014

Grönt ljus för nya bolåneregler

Nya regler ska göra det billigare att lösa bundna bostadslån och bankernas rätt att kräva tillbaka ett lån i förtid ska begränsas, enligt ett nytt riksdagsbeslut.  

Den nuvarande modellen kan göra det oproportionerligt dyrt för en konsument att i förtid betala ett bostadslån med bunden ränta. Detta kan slå hårt mot den som tvingas att byta bostad tidigare än planerat. Med anledning av detta har riksdagen beslutat om ändringar i konsumentkreditlagen.

Beslutet innebär att ränteskillnadsersättningen ska beräknas med utgångspunkt i räntan på bostadsobligationer och inte, som enligt den nuvarande modellen, räntan på statspapper av olika slag.

Det införs också en begränsning av bankens rätt att få betalt i förtid när den säkerhet som ställts för lånet har försämrats på grund av en allmän prisnedgång på bostadsmarknaden. En sådan nedgång ska aldrig ge banken rätt att säga upp lånet i förtid, enligt beslutet.

”Syftet är att ränteskillnadsersättningen ska bli mer rimlig och bättre motsvara bankens förlust. En lägre ränteskillnadsersättning gynnar även konsumenternas rörlighet på bankmarknaden och leder därmed till bättre konkurrens”, skriver riksdagen om beslutet.

Lagändringarna börjar gälla den första juli 2014.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Du bör ha i åtanke vad kostnaden kan bli om lånet måste lösas i förtid när du beslutar huruvida din ränta ska vara bunden eller rörlig.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se