Revisorer varnas efter jaktresa

Två auktoriserade revisorer varnas nu av Revisorsnämnden efter att ha deltagit i en jaktresa anordnad av ett klientbolag. Resan menar Revisorsnämnden har äventyrat revisorernas opartiskhet och självständighet.

Det var efter uppgifter i media och i en granskningsrapport som Revisorsnämnden beslutade att inleda ett disciplinärende mot två auktoriserade revisorer, en man och en kvinna.

Revisorerna hade gjort revision för ett bolag i en koncern där värdepapper var upptagna på en reglerad marknad – en börs eller motsvarande, alltså. I sådana bolag är det av extra vikt att jurister och revisorer sköter sina roller, eftersom insiderinformation och annat kan skada marknaden och i förlängningen ge samhällsekonomiska effekter.

I media hade det kommit fram uppgifter att de två revisorerna hade deltagit i olika seminarier som bolaget anordnade. I samband med seminarierna hade det också arrangerats jakt, hållits middagar och ingått övernattningar på koncernens konferensanläggningar.

Äventyrade opartiskheten gentemot klientbolaget

Att en revisor har en så pass nära relation till bolaget som revisorn ska granska är kanske inte optimalt, vilket föranledde Revisorsnämndens granskning. Värdet på denna representation var dessutom relativt högt, vilket enligt Revisorsnämnden kan inverka på bedömningen av opartiskheten. Dessutom hade login varit gratis.

Sammantaget fann Revisorsnämnden att de två revisorerna genom deltagandet i seminarierna med tillhörande jaktresa hade äventyrat sin opartiskhet och självständighet som revisorer gentemot klientbolaget. Resorna hade dessutom pågått under flera års tid, vilket gjorde att Revisorsnämnden beslutade att varna de två revisorerna.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Eftersom en revisor ska granska ett bolags räkenskaper och förehavanden är det viktigt att revisorn är opartisk gentemot bolaget och dess ledning. Revisorsnämnden är revisorernas motsvarighet på Advokatsamfundet och nämnden kan vidta disciplinåtgärder mot revisorer som missköter sina uppdrag eller i övrigt beter sig olämpligt.

 

Foto: Mikael Fritzon/TT
Källa: Nyhetsbyrån Lexnova

Nils Ivars
nils.ivars@alltomjuridik.se 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Lösenord
Samtycke*