Auktoriserad revisor varnas för bristfällig dokumentation

Revisorsnämnden, RN, varnar en revisor för att ha brustit i sin dokumentation. Detta ligger inte i linje med god revisionssed.

Revisorn hade bland annat genomfört revision av två bolag, vars nettoomsättning uppgick till 8,7 respektive 13,3 miljoner kronor. RN anför nu att det av mannens dokumentation inte för något av bolagen kan utläsas att han utfört några godtagbara granskningar av respektive bolags nettoomsättning eller av väsentliga kostnadsposter.

Av dokumentationen framgår inte heller att han utfört några godtagbara granskningar av byggbolagets rutiner för projektredovisning. Inte heller har han genom sina yttranden till RN förmått göra sannolikt att han genomförde godtagbara granskningar i de aktuella avseendena.

RN drar mot den bakgrunden slutsatsen att granskningen av posterna och rutinerna var otillräcklig. Med hänsyn till arten av de brister som granskningsarbetet inneburit saknade mannen enligt RN grund för att tillstyrka fastställande av bolagens resultat- och balansräkningar. Genom att ändå göra detta har han åsidosatt god revisionssed.

Det som läggs mannen till last är allvarligt, eftersom det har varit fråga om bristfälliga granskningar av bolagens nettoomsättning och av väsentliga kostnadsposter. RN meddelar därför mannen en varning.

Vad innebär detta i praktiken?

 

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova
Foto: Hasse Holmberg/TT

Nils.

Eva Clasö/Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*