Restaurang påförs arbetsgivaravgifter på närmare 170 000 kronor för svarta löner

Skatteverket påförde en restaurang arbetsgivaravgifter om nästan 170 000 kronor efter att ha upptäckt att fler personer jobbade på restaurangen än vad restaurangägaren hade påstått. Kammarrätten avslår nu ägarens överklagande. 

Skatteverket genomförde kontrollbesök vid en restaurang i Göteborg, och upptäckte då att fler personer arbetade där än vad som framgick i restaurangens personalliggare och lönedeklarationer. Det innebar enligt Skatteverket att personalliggaren inte kunde fungera som underlag för ett beslut om beskattning. Skatteverket gjorde därför en skönsmässig bedömning för att beräkna arbetsgivaravgiften, baserat på hur mycket arbetskraft restaurangen rimligen kunde antas behöva. Restaurangen påfördes en höjd arbetsgivaravgift om närmare 170 000 kronor, och restaurangägaren påfördes ett skattetillägg.

Restaurangägaren överklagade skatteverkets beslut till förvaltningsrätten, och menade att han och hans fru arbetade på restaurangen varenda dag i veckan, och att de fick hjälp från familjemedlemmar och praktikanter som arbetade gratis. De redovisade utbetalda lönerna var därmed, enligt restaurangägaren, korrekta.

Förvaltningsrätten konstaterade inledningsvis att personalliggaren innehöll brister, och att arbetskraftsbehovet inte kunde beräknas endast med hjälp av den. Domstolen menade dock detta inte kunde medföra att en skönsmässig beskattning kunde påföras, om inte andra omständigheter visade att underlagen för arbetsgivaravgifter inte var tillförlitliga.

Förvaltningsrätten påpekade att restaurangägaren hade uppgett att det inte hade betalats ut några löner innan september 2016, och att han hade lämnat underlag som styrkte att vissa praktikanter hade arbetat där under tiden dessförinnan. Det hade också lämnats namn på flera andra praktikanter, men det fanns inga intyg som styrkte att dessa faktiskt hade praktiserat på restaurangen.

Med hänsyn till bland annat verksamhetens omfattning, öppettider och de uppgifter som framkommit i målet, ansåg förvaltningsrätten att det var sannolikt att löner hade betalats ut utan att redovisas.

Vid kontrollbesöken från Skatteverket hade det arbetat fyra personer i restaurangen, utöver ägaren och hans fru. Förvaltningsrätten påpekade att Skatteverket trots detta endast hade påfört en arbetsgivaravgift motsvarande tre heltidstjänster, vilket domstolen ansåg var en försiktig och skälig bedömning. Förvaltningsrätten avslog därmed restaurangägarens överklagande.

Restaurangägaren överklagade till kammarrätten.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten, och ansåg att det fanns grund för den skönsmässiga beräkningen av arbetsgivaravgifter som Skatteverket hade gjort. Dessutom instämde kammarrätten i förvaltningsrättens bedömning om att Skatteverkets beräkningar hade gjorts med tillräcklig försiktighet.

Kammarrätten avslog därmed överklagandet.

__________________________________

Författare: Hannah Renström, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Beslut: Kammarrätten i Göteborg 3491-18

Foto: Vilhelm Stokstad / TT

 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*