Reparation i hyresrätt – hyresgästen betalningsskyldig

En kvinna, som hyrde en lägenhet på Sveavägen i Stockholm, begärde i Hyresnämnden i Stockholm att hyresvärden vid vite skulle föreläggas att bland annat byta ut gamla rör och golvbrunnen i hennes badrum.

Anledningen var att avloppsvattnet bubblade upp och rann ut över badrumsgolvet. Hyresvärden motsatte sig att vidta några åtgärder och invände att kvinnan själv hade byggt om badrummet och lagt rören. Värden menade att översvämningarna i badrummet berodde dels på de förändringar av horisontella rör som kvinnan låtit göra, dels på att hon inte hade tagit sitt ansvar och rensat avloppet till handfatet.

Kvinnan hade bestritt att det förelåg någon skyldighet för henne att själv rensa rören. Enligt nämnden framstod det som ostridigt att hon inte heller hade rengjort golvbrunnen eller avloppet från handfatet, där hår och annan smuts hade samlats.

Med hänsyn till detta, samt till att hon genom egna installationer i badrummet fick anses ha ansvaret för rörinstallationer i badrummet, ansåg nämnden att kvinnan inte förmått visa att det förelåg grund för utfärdande av åtgärdsföreläggande. Ansökan avslogs därför.

Svea hovrätt finner nu att det av utredningen i målet framgår att översvämningarna beror på att kvinnan har byggt om badrummet på ett inte helt fackmannamässigt sätt och/eller på att hon inte rensar golvbrunn och rör. Hon har alltså varit vållande till bristen i form av översvämningar och något åtgärdsföreläggande ska därför inte utfärdas. Kvinnans överklagande avslås därför.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Som hyresgäst är du skyldig att ersätta den skada du själv har vållat på hyreslägenheten. Det kan därför vara bra att antingen låta hyresvärden utföra reparationer, eller få dennes godkännande på reparationer du själv vill utföra.

 

Foto: TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*