Renoverande hyresgäst blir av med hyresrätt

En hyresgäst har rätt att utföra vissa renoveringar i lägenheten utan att fråga hyresvärden om lov. Detta gäller däremot bara för renoveringar som anses vara mindre ingripande. Svea Hovrätt har i en ny dom gett en hyresvärd rätt att säga upp avtalet efter att hyresgästen utfört allt för omfattande renoveringar.

Enligt lag har hyresgäster rätt att utföra vissa renoveringar utan att behöva invänta något godkännande från hyresvärden. Regeln är begränsad till ”målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder”. Om renoveringen skulle leda till att bruksvärdet på lägenheten minskas får hyresgästen betala ersättning för värdeminskningen. Genom regeln har lagstiftaren velat skydda hyresgästens intresse av att kunna sätta en personlig prägel på sin lägenhet och utforma den efter sin smak och sina behov.

Om renoveringen däremot gäller större ingrepp som riskerar att skada huset, lägenhetens värde eller besvära andra hyresgäster krävs att hyresvärden samtycker till renoveringen. Om hyresgästen gör den här typen av renoveringar i allt för stor omfattning, utan att inhämta samtycke, riskerar denne att förlora hyresrätten.

Hyresgäst skadade tätskiktet

Svea hovrätt har nyligen avgjort ett fall som rörde hyresvärdens rätt att säga upp avtalet efter renoveringar utan samtycke. Hyresgästen hade lagt klinkers på badrumsgolvet, bytt golvbrunn i badrummet, målat om och bytt ut dörrar i lägenheten.

När hyresvärden upptäckte detta beslutade denne att säga upp hyresavtalet och tvisten hamnade till slut hos hyresnämnden.

Nämnden konstaterade att ommålningen och bytet av dörrar inte var fackmässigt utförda, men att det ändå rörde sig om åtgärder som hyresgästen får vidta utan att riskera att förlora hyresavtalet.

Vad gäller klinkers- och golvbrunnsbytet ansåg nämnden att även dem föll inom den typen av åtgärder man normalt sett får vidta utan samtycke. Däremot måste hyresgästen följa dem särskilda krav som ställs vad gäller den typen av åtgärder. I detta fall hade hyresgästen installerat golvbrunnen i strid med leverantörens anvisningar och lagt klinkers med negativ påverkan på tätskikten. Nämnden ansåg därför att hyresgästen ”gått långt utöver vad en hyresvärd behöver tåla” och dömde till hyresvärdens fördel.

Domen överklagades till hovrätten som också dömde till hyresvärdens fördel. Hovrätten anser däremot, till skillnad från hyresnämnden, att klinkers- och golvbrunnsbyten inte får genomföras utan hyresvärdens samtycke. Frågan om huruvida hyresgästen följt de särskilda krav som ställs är därför inte avgörande för hovrättens bedömning. Enligt hovrätten är det alltså tillräckligt för att hyresgästen ska förlora hyresrätten att han ens genomfört klinkers- och golvbrunnsbytet – oavsett om det skett fackmässigt eller inte.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Som exempel på åtgärder som hyresgästen får vidta utan hyresvärdens samtycke har nämnts bl.a. målning och tapetsering, men även montering av persienner, kakelsättning i kök och våtutrymmen, utbyte av golvlister, läggning av heltäckande matta på linoleumgolv och liknande åtgärder.
  • Så fort det rör sig om en åtgärd som typiskt sett kan riskerar att skada huset, lägenhetens värde eller besvära andra hyresgäster behöver hyresvärden samtycka till renoveringen.

Foto: Fredrik Sandberg / TT

 

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*