Rektor förskingrade 668 000 kr från skola

En 57-årig rektor från Stockholm som förskingrat 668 000 kronor från den skola som han var anställd vid dömdes i tingsrätten till villkorlig dom och dagsböter. Hovrätten fastställer nu underinstansens dom.

En 57-årig rektor på en kommunal skola i Saltsjöbaden i Stockholm åtalades för grov förskingring. Enligt åtalet skulle han ha missbrukat sin förtroendeställning genom att vid flera tillfällen under perioden december 2006 till mars 2009 från skolans konton ha tagit ut sammanlagt nära 668 000 kronor. Rektorn skulle inte ha uppfyllt sin redovisningsskyldighet utan ha tillägnat sig pengarna själv, enligt åklagaren, och beloppen skulle ha tagits ut genom postväxlar som sedan lösts in.

Rektorn medgav de faktiska omständigheterna men bestred ansvar för grov förskingring. Rektorn hävdade istället bland annat att han inte varit redovisningsskyldig samt att han hade motfordringar mot skolan.

Tingsrätten konstaterade att rektorn ensam hade teckningsrätt till kontona och att han haft redovisningsskyldighet för beloppen. Domstolen menade också att de motfordringar som rektorn åberopat var en efterhandskonstruktion och att det var visat att han begått gärningen.

Med anledning av rektorns förtroendeställning, att det handlat om upprepade tillfällen, det stora beloppet samt att förfarandet satts i system ansåg tingsrätten att brottet var att bedöma som grovt. Påföljden bestämdes dock till villkorlig dom och 80 000 kronor i dagsböter eftersom brottet begåtts flera år tidigare. Rektorn skulle även utge skadestånd om 668 000 kronor till kommunen, något som dock inte påverkade påföljdsbestämningen.

Rektorn överklagade men hovrätten, som konstaterar att rektorn lämnat uppenbart oriktiga uppgifter, fastställer nu tingsrättens dom.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Statistiskt sett ökar risken för dylika händelser om arbetsplatsen i fråga har dåliga rutiner och kontroller. Det är därför viktigt som arbetsgivare att inte bara informera de anställda om vad de får och inte får göra utan att även följa upp att dessa regler efterlevs.

 

Foto: TT

Veronica Hult/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*