23 februari, 2014

Stärkt skydd för utsatta hyresgäster

Som en del i arbetet mot våld i nära relationer föreslår regeringen nu stärkt besittningsskydd samt stärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer. 

Regeringen föreslår nu att det vid en rättslig prövning av en uppsägning särskilt ska beaktas om en försummelse har sin grund i att en närstående – eller en tidigare närstående – har utsatt hyresgästen för brott. Även angrepp mot till exempel barn i hushållet ska beaktas. Förslagets syfte är att bland annat våldsutsatta hyresgäster och bostadsrättshavare ska få större möjligheter att få behålla sin bostad.

Regeringen vill också stärka skyddet mot att hyresgäster förlorar sin lägenhet på ett överraskande sätt. Det föreslås därför att hyresvärdens uppsägning som huvudregel ska föregås av en uppmaning till hyresgästen att vidta rättelse. Hyresgästen får därigenom en upplysning om att hyresvärden ser allvarligt på att en förpliktelse åsidosatts och att en fortsatt försummelse inte tolereras.

För att förbättra socialtjänstens möjligheter att ge stöd till hyresgäster som riskerar att förlora sin lägenhet föreslås att socialnämnden ska informeras i ökad utsträckning.

Regeringen föreslår även att Skatteverket ska ges möjlighet att begära biträde av polismyndighet och socialnämnd för utredning av frågor om kvarskrivning och sekretessmarkeringar i folkbokföringen. Genom ett ökat samarbete och samverkan mellan myndigheterna skapas förutsättningar för ett bättre och mer gediget beslutsunderlag i dessa frågor, enligt regeringen.

Regeringen föreslår också att det införs en förstärkt sekretess för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, samt att skyddet för hotade och förföljda människors personuppgifter bör förbättras ytterligare.

Målet bör – enligt regeringen – vara att skapa en mer sammanhållen och konsekvent reglering av skyddade personuppgifter än idag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Ytterligare övergripande översyn av frågor kring skyddade personuppgifter och skydd för hotade och förfölja personer kan väntas.

 

Foto: Claudio Bresiciani / TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se