27 mars, 2014

Nytt lagförslag: färre inställda rättegångar

Regeringen har överlämnat en proposition med förslag till åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda förhandlingar.

Regeringen föreslår bland annat att det strängaste straff som en åtalad får dömas till i sin frånvaro höjs från tre till sex månaders fängelse. Propositionen innehåller också förslag om utökade möjligheter att använda förenklad delgivning med den tilltalade.

Det föreslås även tydligare bestämmelser om sanktioner och tvångsmedel när den som kallats till en förhandling inte kommer, samt att det ska finnas större möjligheter att avgöra delar av ett brottmål mot en person.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Förslagen kommer att leda till att fler huvudförhandlingar kan genomföras, vilket förhindrar en överbelastning av domstolarna samt är ekonomiskt fördelaktigt för staten.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se