29 mars, 2014

Regeringen vill införa bygglovsfria hus på 25 kvm

Regeringen vill slopa bygglovskrav vid tillbyggnad av hus på upp till 15 kvadratmeter samt införa friggeboden ”Attefallshus”– en bygglovsfri komplementbyggnad på upp till 25 kvadratmeter. 

Regeringen har fattat beslut om en proposition som öppnar för möjligheten att bland annat bygga ett 25 kvadratmeter stort komplementbostadshus för permanentboende utan att behöva söka bygglov.

I propositionen föreslås ett antal ändringar i plan- och bygglagen. Regeringen vill bland annat se en ny bostadsform – komplementbostadshus – som ska kunna uppföras utan krav på bygglov. Arean ska kunna vara maximalt 25 kvadratmeter, enligt förslaget.

Till skillnad från dagens friggebodar ska bostäderna kunna användas som permanentbostad, men också som garage, förråd eller gäststuga. I normalfallet ska det vara möjligt att bygga ett komplementbostadshus även om det strider mot bestämmelserna i en detaljplan.

Arean för komplementbostadshuset föreslås kunna delas upp i delar, det vill säga till exempel 20 kvadratmeter bostad och fem kvadratmeter förråd på ett annat ställe på tomten.

Regeringen föreslår en högsta nockhöjd på fyra meter för ett komplementbostadshus medan 3 meter gäller för friggebodarna. Ett komplementbostadshus förutsätter att en anmälan görs till kommunens byggnadsnämnd.

Om huset ska byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter förutsätts precis som med friggebodarna grannarnas godkännande.

Nuvarande regler för friggebodar behålls. Det blir således möjligt att bygga både 25 kvadratmeter komplementbostadshus och 15 kvadratmeter friggebodar i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus, enligt förslaget.

Vad innebär detta i praktiken?

  • ”Syftet är att förenkla regelverket så att krav på bygglov inte ställs i större utsträckning än vad som är motiverat utifrån samhällets behov av att säkerställa att bebyggelsen utvecklas på ett lämpligt och hållbart sätt”, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Den som vill bygga på sin fastighet idag gör klokt att kontakta kommunen för mer information om exakt vilka regler som gäller och vilka krav som ställs.

     

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se