20 mars, 2014

Ny utredning för beskattning av fåmansbolag

Beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag ska ses över av en särskild utredning, har regeringen beslutat. Skattesatsen vid generationsskifte och ägarbyte inom en familj är idag väldigt hög jämfört med om företaget säljs till en extern person.

I Sverige är 90 procent av alla företag ägda av en eller ett fåtal personer, ofta av en familj. Ändå kan skatten för den som överlåter sitt företag inom familjen i vissa fall bli mer än dubbelt så hög som för den som säljer företaget till en extern part, skriver regeringen.

Därför ska en särskild utredare nu se över systemet och säkerställa att beskattningen vid försäljningen av ett fåmansbolag är likvärdig så långt det är möjligt, oavsett om försäljning sker till en närstående person eller en utomstående.

För detta har justitierådet Christer Silfverberg vid Högsta förvaltningsdomstolen utsetts till särskild utredare.

Regeringen skriver att det samtidigt är angeläget att reglerna inte öppnar upp för inkomstomvandling eller kringgåenden av de så kallade 3:12-reglerna. Syftet med 3:12-reglerna är att förhindra att inkomsterna för ägare av fåmansföretag, vilka härrör från ägarens arbetsinsatser (inkomst av tjänst), beskattas lindrigare som kapitalinkomst

Vad innebär detta i praktiken?

  •  I dagsläget kan det bli dyrare att överlåta familjeföretaget internt istället för externt. Detta är någonting som den nya utredningen vill förändra, för att skapa en enhetlighet inom skattesystemet.
  • Ska du sälja ditt fåmansföretag är det klokt att ta hjälp av en jurist för att se över hur mycket intäkter en försäljning egentligen genererar, då detta kan vara svårbedömt.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se