9 juli, 2014

Tydligare prisuppgifter vid taxiresor

För att underlätta för resenärer att avgöra vad som är ett rimligt pris för en taxiresa föreslår regeringen nu i en proposition ett antal lagändringar inom taxitrafikområdet.

I propositionen som lämnats över till riksdagen ges förslag till lagändringar inom taxitrafikområdet. Det föreslås bland annat att den som har taxitrafiktillstånd och som tillämpar ett jämförpris över 500 kronor för färden ska se till att en prisuppgift lämnas.

Prisuppgiften ska ange ett högsta pris för färden. Uppgiften ska lämnas när färden beställs. Bevis om prisuppgiften ska lämnas till passageraren före färden och ska bevaras hos taxiföraren och tillståndshavaren.

I propositionen lämnas också förslag som avser att underlätta myndigheternas tillsyn och administrativa hantering av taxitrafikärenden.

Det föreslås att ett taxifordons registreringsskylt ska få tas om hand av en polisman om taxameterutrustningen inte uppfyller föreskrivna krav. Det föreslås att en taxiförarlegitimation inte längre ska vara giltig om en annan taxiförarlegitimation har lämnats ut.

Det föreslås också att kravet att förnya en taxiförarlegitimation inom tio år efter det att den senast har förnyats bara ska gälla om den tidigare förnyelsen innebar att legitimationen försågs med nya uppgifter.

Det föreslås slutligen att en taxiförarlegitimation ska få tas om hand av en polisman om legitimationen är ogiltig på den grunden att legitimationen inte har förnyats eller att en annan legitimation har lämnats ut.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den första januari 2015.

Vad innebär detta i praktiken?

  •  Reglerna innebär ett stärkt skydd för dig som konsument, då det blir lättare att jämföra olika bolags prisuppgifter med varandra.

 

Foto: Jack Mikrut/TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se