27 maj, 2015

Regeringen arbetar mot missbruk av pass

Regeringen skickar ut en utredning om omfattning av och åtgärder mot passmissbruk på remiss.

Sverige har ett av världens mest kraftfulla pass, sett till hur många länder en svensk passinnehavare kan resa till utan att behöva visum. Men det innebär också att svenska pass är mycket eftertraktade på den svarta marknaden. Den förra regeringen tillsatte en utredning över åtgärder mot passmissbruk som nu överlämnats till inrikesministern. Utredningen förslag skickas nu på remiss.

– Om vi ska behålla vår tätposition måste vi säkerställa att svenska pass inte missbrukas. Jag ser fram emot remissinstansernas synpunkter, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Vad innebär detta i praktiken?

 

 Foto: Pontus Lundahl / TT

 

 

 

 

Niklas_200

Niklas Kristoffersson/Ebba Wigerström

info@alltomjuridik.se