13 oktober, 2022

Rätt till lön trots avsaknad av skriftligt anställningsavtal

En man som utfört omfattande arbete för ett bolag under flera månaders tid har ansetts som anställd trots att parterna inte hade skrivit något anställningsavtal. Mannen har därför haft rätt till lön för sitt arbete.

Två män beslutade att starta en restaurangverksamhet. De kom överens om att den ena mannen (A) skulle finansiera köpet och äga bolaget och att den andra mannen (B) skulle bidra till verksamheten genom att arbeta som bland annat restaurangchef. Under flera månader utförde B arbete men fick inte någon betalning. B väckte därför talan i tingsrätten och menade att ett anställningsavtal mellan parterna hade ingåtts konkludent och att B därför har rätt till lön för den tid han arbetat. Bolaget bestred detta och menade att det var avtalat mellan parterna att B skulle arbeta i bolaget utan lön och att han skulle få lön och bli delägare först när bolaget gick med vinst.

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att det är bolaget som måste visa att parterna har ingått ett sådant avtal som bolaget påstår. Det är ostridigt att B inte har blivit delägare i bolaget. Bolaget har känt till att B har begärt att få köpa aktier men har inte velat medverka till det. Det är även ostridigt att B har utfört omfattande arbete för bolaget och arbetat i princip heltid under flera månader. Vid en sammantagen bedömning av alla omständigheter anser tingsrätten att B har haft fog för att anse sig som anställd av bolaget. Bolaget måste ha insett att B ansett sig som anställd. 

Sammanfattningsvis anser tingsrätten att det uppstått ett anställningsförhållande mellan B och bolaget. B har därför rätt till lön för sitt arbete.

__________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Tomas Oneborg