Kan radon ge rätt till hyressänkning?

Radon är ett hälsovådligt ämne som kan finnas i vissa hus. Frågan är om en hög radonhalt kan ge en hyresgäst rätt till sänkt hyra. Tingsrätten sa ja, hovrätten sa nej. Nu ska HD pröva frågan.

Radonhalten i lägenheten låg i närheten av 400 becuerel per kvadratmeter, vilket är ungefär det dubbla jämfört med Folkhälsomyndighetens riktvärde.

Fastighetsägaren ålades i tingsrätten att betala nära 100 000 kronor till en av hyresgästerna på grund av den höga radonhalten.

Tingsrätten dömde också ut ett skadeståndsbelopp motsvarande en 15 procent stor nedsättning av hyran – detta eftersom domstolen ansåg att den höga halten kunde ses som en brist som utgjort men i nyttjanderätten. För sådana fall ger hyreslagen (JB 12 kap) hyresgästen rätt till avdrag.

I hovrätten ändrades domen så att hyresgästens talan helt ogillades.

Hovrätten delade i och för sig uppfattningen att höga radonhalter kan innebära hinder eller men i nyttjanderätten. Domstolen betonade dock att det i hyresrättsliga mål om åtgärdsföreläggande under lång tid krävts att bristen i fråga har påverkat hyresgästens möjlighet att använda bostaden. Att radonhalten i lägenheten överstigit riktvärdet innebar enligt hovrätten inte utan vidare att det hade funnits hinder eller men i nyttjanderätten som skulle ge rätt till nedsättning av hyran.

Hyresgästen hade enbart grundat sin talan på att radonhalten hade överstigit riktvärdet i de allmänna råden. Denna omständighet var enligt hovrätten inte ensam tillräckligt för att nedsättning av hyran skulle aktualiseras.

Hovrättens dom har överklagats till Högsta domstolen, som nu meddelat prövningstillstånd.

Vad innebär detta i praktiken?

  • För att ett kostnadsavdrag enligt hyreslagen ska bli aktuellt krävs att bristen ska vara ”till förfång vid utövandet av nyttjanderätten”. HD kommer nu meddela en dom i det här målet, vilket kommer bli ett nytt riktmärke för vad som ska anses rymmas inom bestämmelsen och vad som anses ligga utanför. När domen kommer blir den ett prejudikat och ska därför följas av andra domstolar i framtida, liknande mål.

 

Foto: TT

Nils.

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Lösenord
Samtycke*