Rådman lät jävig nämndeman som “glömt” sitt jäv döma – båda får kritik av JO

En nämndeman vid Förvaltningsrätten i Falun var jävig. En rådman kände till förhållandena men jävade ändå inte ut nämndemannen. Båda får nu kritik av Justitieombudsmannen, JO.

Enligt JO-anmälan hade nämndemannen beslutat i ett mål som gällde vård enligt lagen om vård av unga, LVU. En av parterna i målet var socialnämnden i kommunen – där nämndemannen även var ledamot. Socialnämnden hade tidigare beslutat om umgängesbegränsning för exakt samma parter som i det aktuella fallet vid domstolen.

Nämndemannen hade inte själv anmält jävsförhållandet till rätten. Hon hade tidigare tillfrågats om jävsförhållanden av både rättens ordförande – och senare av JO i samband med en annan anmälan – och då inte nämnt att hon hade varit involverad i det aktuella fallet inom ramen för sitt uppdrag i socialnämnden.

Förvaltningsrätten har i ett yttrande till JO förklarat händelseförloppet. Juristdomaren i målet gjorde bedömningen att ledamotskapet i nämnden i fallet inte per automatik jävade ut nämndemannen, samt anförde att om denne haft kännedom om att nämndemannen deltagit i beslutet om umgängesbegränsning rörande samma parter hade beslutet varit annorlunda.

Justitieombudsmannen Lars Lindström skriver i sin bedömning att han anser att en domare som också är ledamot i socialnämnden redan av det skälet är jävig att handlägga mål där socialnämnden är sökande. Rättens ordförande får därför kritik för att han lät nämndemannen döma i målet, trots att han visste att hon också var ledamot i socialnämnden.

Nämndemannen själv har uppgett att hon inte har något minne av att ha suttit i socialnämnden när frågan om umgängesbegränsning i det aktuella fallet avgjordes där.

JO riktar därför kritik mot dels nämndemannen – eftersom att hon borde ha upplyst domstolen om att hon endast några veckor före förhandlingen i förvaltningsrätten hade deltagit i socialnämndens beslut – och dels juristdomaren, då han lät nämndemannen delta i handläggningen av målet trots att hon var jävig på grund av att hon var ledamot i socialnämnden.

Vad innebär detta i praktiken?

  • När det gäller jävs-frågor är det alltid bäst att ta det säkra före det osäkra och utgå från att tveksamma fall innebär att du är förhindrad från att delta i domen/beslutet.  

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*