Q-Park får 31 miljoner i skadestånd från hyresvärd för överhyra

Parkeringsbolaget Q-Park ansåg att den nya hyran som krävdes för ett av deras p-hus framstod som alldeles för hög och stämde sin hyresvärd i tingsrätten. Efter en överklagan till hovrätten har de nu fått rätt till ett skadestånd på hela 31 miljoner kronor från deras tidigare hyresvärd.

Parkeringsbolaget hyrde ett parkeringshus i centrala Stockholm med cirka 200 parkeringsplatser. Under sommaren 2010 sades avtalet upp.

Anledningen till uppsägningen var att hyresvärden krävde en årshyra på 8,3 miljoner kronor när det var dags att avtala om förlängning av hyresavtalet. Q-park ansåg att det framstod som alldeles för högt då de enligt det tidigare avtalet hade betalat en årshyra på 5,9 miljoner kronor.

När parterna inte kunde enas sades avtalet upp och Q-park stämde hyresvärden på grund av att denne krävt en hyra som inte varit marknadsmässig.

Enligt jordabalkens regler kan en lokalhyresgäst ha rätt till ersättning om en förlängning av hyresavtalet inte blir av. Detta kan bland annat ske om de nya hyresvillkor som hyresvärden kräver vid förlängningen ”inte är skäliga och  inte överensstämmer med god sed i hyresförhållanden”.

Q-park argumenterade för att den nya hyran varit för hög i jämförelse med andra liknande hyresobjekt och att hyreskravet därför utgjorde ett sådant oskäligt avtalsvillkor som ger dem rätt till skadestånd.

Hovrätten river upp tingsrättens dom

Tingsrätten ogillade Q-parks talan då hyran, enligt domstolens uppfattning, inte framstått som särskilt hög i jämförelse med andra hyresobjekt i närområdet. Bolaget överklagade domen till hovrätten som däremot gjorde en annan bedömning.

Hovrätten bestämde sig för att göra en beräkning baserad i snittpriset per parkeringsplats bland jämförelseobjekten. Den utredningen visade på att marknadspriset egentligen borde legat på en årshyra runt 6,9 miljoner kronor. Den begärda hyran hade därför överstigit ett marknadsmässigt pris och utgjorde ett sådant avtalsvillkor som kunde ge Q-park rätt till skadestånd.

Enligt lagen ska hyresgästen då få rätt till ett skadestånd som motsvarar en årshyra på lokalen samt ersättning för eventuella förluster som hyresgästen lidit och som inte täcks utav årshyran. Domstolen uppskattade skadeståndsbeloppet till 31 miljoner koronor.

Hyresvärden överklagade domen till HD som valde att inte meddela något prövningstillstånd.

Här kan du läsa om ett liknande fall >>

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om en förlängning av ett lokalhyresavtal inte blir av på grund av att hyresvärden ställt upp nya avtalsvillkor som anses vara oskäliga och inte överensstämmande med god sed i hyresförhållanden, kan hyresgästen få rätt till skadestånd.
  • Ett sådant villkor som kan anses vara skadeståndsgrundande är om hyresvärden krävt en hyra som är ovanligt hög i jämförelse med andra liknande lokaler i närheten.

Foto: Lotta Ögren/TT

 

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*