Profilbild på Facebook var hets mot folkgrupp – man döms i hovrätten

En 32-årig man som haft en profilbild på Facebook där en nazist misshandlar mörkhyade personer har dömts för hets mot folkgrupp. 32-åringen friades i tingsrätten, men Hovrätten över Skåne och Blekinge anser till skillnad från underinstansen att samtliga rekvisit för brottet är uppfyllda och mannen döms därför.

I januari 2016 uppmärksammade en kvinna en så kallad diskussionstråd som uppstått under ett postat inlägg på Facebook. En av användarna som kommenterat hade en profilbild där en vit man med ett hakkors på armen slåss mot mörkhyade personer flankerat av texten ”Never surrender”. Kvinnan anmälde bilden på hemsidan, men fick beskedet att den inte ansågs bryta mot Facebooks regler. Hon bestämde sig då för att göra en polisanmälan istället.

Mannen åtalades senare för hets mot folkgrupp vid Blekinge tingsrätt. Hets mot folkgrupp är en brottsrubricering som används då någon ”i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning”. För att någon ska straffas krävs att budskapet spritts till mer än bara ett fåtal personer.

Inte säkert att bilden spritts

I tingsrätten medgav mannen att bilden kan uppfattas ha en nazistisk anknytning men att han inte “avsett” att uttrycka missaktning mot någon grupp. Han påstod att bildens budskap snarare skulle tolkas som att man aldrig ska ge upp även om man är ensam mot världen. Han förnekade också ansvar för brott med hänsyn till att bilden inte spridits i sådan omfattning som krävs för att man ska kunna dömas för hets mot folkgrupp. 

Det är inte helt klart om kvinnan sett mannens profilbild redan i kommentarsfältet eller om hon själv gått in på mannens profil och sett bilden där, då hon lämnat olika uppgifter om det i förhör respektive under huvudförhandlingen. Det var heller inte klarlagt om mannens profil varit öppen eller stängd. Det kunde därför inte konstateras att en större krets människor tagit del av bilden, och han friades därför.

Hovrätten går på åklagarens linje

Åklagaren överklagade tingsrättens dom till Hovrätten över Skåne och Blekinge. Inledningsvis påtalar hovrätten att bilden har en nazistisk anknytning och att den i sig ger uttryck för missaktning på ett sådant sätt att spridande av den kan utgöra hets mot folkgrupp. Även i hovrätten har alltså huvudfrågan varit huruvida bilden spritts till mer än ett fåtal människor. 

I hovrätten lämnade åklagaren in dokumentation från Facebook som visar att en profilbild alltid är offentlig. Det faktum att mannen haft bilden som sin profilbild innebär därför att den varit tillgänglig för en större grupp besökare. I hovrätten döms mannen därför till dagsböter om totalt 11 400 kronor och att betala 10 000 kronor i rättegångskostnader.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Brottet hets mot folkgrupp präglas av återkommande politiska diskussioner, och utgör ett undantag från yttrandefriheten som är stadgad i svensk grundlag. Domstolar är därför ofta försiktiga vid tillämpningen av bestämmelsen och det är relativt ovanligt att någon döms för brottet.
  • Det är inte bara skriftliga meddelanden och budskap som kan utgöra hets mot folkgrupp utan även att bära vissa symboler, till exempel hakkors, kan utgöra hets mot folkgrupp. Bedömningen måste dock alltid ta hänsyn till sammanhanget i stort och det går inte att säga att spridandet av en bild med ett hakkors under alla omständigheter utgör hets mot folkgrupp.

 

Foto: Anders Wiklund/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Felix Sjöberg

felix.sjoberg@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*