Privatperson köpte och sålde fastigheter – beskattas för näringsverksamhet

Skatteverket uppmärksammade att en man köpt två fastigheter och kort därefter sålt dem. De inledde en utredning och beslutade därefter att mannens vinst av försäljningen ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet, istället för inkomst av kapital. Den ändrade skattesatsen innebär att mannen får behålla betydligt mindre av den vinst han gjort, och han överklagade därför Skatteverkets beslut. Nu slår dock kammarrätten fast att inkomsten kommer från näringsverksamhet.

En man sålde två fastigheter och redovisade i sin deklaration vinsten han gjort som inkomst av kapital. Skatteverket reagerade på detta och beslutade att inleda en utredning. Under utredningen framkom att mannen sedan 2012 köpt och sålt ett antal fastigheter samt en bostadsrätt. Enligt Skatteverket innebär detta att mannen sedan 2012 bedrivit byggnadsrörelse. De två nu aktuella fastigheterna ansågs enligt Skatteverket därför vara lagertillgångar och ska därför beskattas som inkomst av näringsverksamhet.

Mannen överklagade Skatteverkets beslut och menade att han inte alls bedriver någon byggnadsrörelse. Han har köpt ett antal fastigheter och delat upp dem, för att sedan låta en entreprenör bygga parhus på fastigheterna. Mannen har dock inte haft något ansvar för byggprojekten eller varit delaktig i byggandet, och han anser därför att han inte kan ses som huvudentreprenör för projekten.

Förvaltningsrätten framhöll att det faktum att hela projektet – från köp till försäljning – ägt rum under en relativt kort tidsrymd talar för att fastigheterna förvärvats i spekulationssyfte. Det är också samma entreprenör som byggt husen på fastigheterna. Efter en samlad bedömning ansåg därför förvaltningsrätten att fastigheterna har utgjort lagertillgångar när de såldes och därför ska beskattas som inkomst i näringsverksamhet.

Även förvaltningsrättens dom överklagades av mannen. Kammarrätten instämmer dock nu i förvaltningsrättens bedömning att mannens syfte med fastighetsköpen varit att omsätta dem med vinst. Dessutom menar kammarrätten att försäljningarna utgjort en del i ett större exploateringsprojekt och att kravet på yrkesmässighet därför är uppfyllt. Kammarrätten slår därför fast att fastigheterna utgjort lagertillgångar och avslår mannens överklagan.

__________________________________

Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Målnr: 132-18

Foto:  Fredrik Sandberg / SCANPIX

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*