Praktikant sålde smuggelcigaretter

En man som lät en praktikant sköta hans butik under tiden han befann sig utomlands döms att betala böter på 30 000 kronor efter att praktikanten sålt smuggelcigaretter i butiken.

En 41-årig man som ägde och drev en närbutik i Malmö anställde under våren 2011 en praktikant.

När mannen fick senare blev tvungen att resa till Afghanistan, efter att han fått besked om att hans släktingar där hade problem, lät han praktikanten sköta butiken. Butiksägaren hade inte ekonomiska förutsättningar att stänga butiken under sin frånvaro och hade uppfattat praktikanten som mycket ordentlig.

När butiksägaren kom tillbaka till Sverige kom det dock fram att praktikanten hade sålt smuggelcigaretter i butiken, utan mannens vetskap.

Åtal väcktes mot mannen för olovlig befattning med punktskattepliktiga varor och olovlig befattning med smuggelgods. Åklagaren yrkade att han skulle betala företagsbot på 75 000 kronor.

Tingsrätten ansåg inte att mannen hade gjort vad som skäligen kunnat krävas av honom för att förebygga brottsligheten men bestämde företagsboten till 30 000 kronor, alltså ett betydligt lägre belopp än vad åklagaren yrkat på.

Domen överklagades sedan av både mannen och åklagaren.

Hovrätten konstaterar nu att åklagaren inte visat på några försvårande omständigheter och fastställer därför tingsrättens dom utan några ändringar.

Ett skiljaktigt hovrättsråd konstaterar att brottsligheten visserligen är av mindre allvarlig karaktär men anser ändå att företagsboten borde uppgå till 50 000 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En juridisk grundbult är uttrycket ”ignorantia iuris nocet” vilket betyder okunnighet om lagen skadar. Att inte veta om att någonting är brottsligt innebär inte frihet från ansvar för sitt handlande.

 

Foto: TT

Emma Martinsson/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*