Politikerna kan ha fel – barnäktenskap kan vara lagliga

En doktorand i internationell rätt anser att när nyanlända barn under 18 år kommer till Sverige med sina makar så kan lagstiftningen – tvärtemot vad som hävdats i debatten – faktiskt vara sådan att äktenskapet ska erkännas enligt svensk lag.

Under den senaste veckan har det i riksmedia uppmärksammats att minderåriga som anlänt till Sverige som flyktingar tillåtits bo tillsammans med sin make eller maka. Detta trots att barnäktenskap är förbjudet i Sverige.

Att myndigheterna tillåtit detta har väckt kritik från flera håll och kanter. Exempelvis från Liberalernas partiledare Jan Björklund och barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

Björklund (L) kallar förfarandet ett ”socialpolitiskt haveri” och menar att lagen är tydlig – barnäktenskap är olagliga i Sverige och därför agerar myndigheterna fel som tillåter att gifta barn placeras tillsammans med sina respektive.

På vår systersida Dagens Juridik går nu Carolina Saf till angrepp mot dessa påståenden. Saf är doktorand i internationell privaträtt vid Stockholms universitet.

Klicka här för att läsa hela debattartikeln >>

 

Vi ska här presentera en något mer lättsmält sammanfattning av Safs artikel.

 

Det är riktigt, som Björklund och c.o påstår, att barnäktenskap är förbjudet i Sverige. Men detta betyder inte nödvändigtvis att ett utländskt barnäktenskap inte gäller i Sverige.

Detta kan framstå som ologiskt, men det handlar i grund och botten om att Sverige – och andra länder – måste respektera varandras rättssystem. Annars hade systemen havererat.

Ett exempel: I Sverige krävs skriftiga avtal vid köp av fastigheter – men så kanske inte är fallet i andra länder. På så vis skulle stora problem uppstå om Sverige inte godtog utländsk lagstiftning, exempelvis vid internationella skattemässiga situationer.

Utgångspunkten – respektera utländskt äktenskap

Saf beskriver att enligt svensk lag så är utgångspunkten att utländska äktenskap ska erkännas om de är giltiga enligt lagen i äktenskapslandet.

Enligt Saf underkänner svensk rätt endast giftermål med barn under 15 år (åldern för sexuellt samtycke), men om barnet är exempelvis 17 år så ska äktenskapet godtas, förutsatt att det är tillåtet enligt äktenskapslandets regler.

Ett visst undantag finns om en av makarna har svensk anknytning, exempelvis är svensk medborgare. I ett sådant fall kan svensk rätt underkänna ett äktenskap med en 17-åring. Men – som Saf slår fast – om ingen av makarna har en sådan anknytning till Sverige när äktenskapet ingås så ska äktenskapet accepteras enligt de svenska lagreglerna.

Tvångsgifte?

Att vissa utav de aktuella äktenskapen kan ha tillkommit under tvång är en annan fråga. Men enligt Saf så är myndigheternas godtagande av barnäktenskapen inte nödvändigtvis rättsvidriga, som antytts i debatten.

”I ljuset av att svensk rätt tillåter både ”barn-sambor” respektive sexuella aktiviteter från 15 års ålder är det snarare mera godtyckligt att tvinga isär äkta makar utan någon som helst respekt för dessas rättigheter eller fria vilja.” skriver Carolina Saf.

 

 

Foto: Hasse Holmberg/TT

nils webb

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*