26 februari, 2015

Polisen utökar sin verksamhet

Polisen i de tre storstadsregionerna ska inrätta särskilda enheter som som ska fokusera på brott som hotar de grundläggande fri- och rättigheterna.

Övriga polisregioner får också i uppdrag att inrätta en sådan förstärkt förmåga.

”Hatbrott i alla former, hot mot förtroendevalda, hot mot medieredaktioner och liknande brott ska hanteras som en helhet i ett större sammanhang”, skriver Dan Eliasson, rikspolischef.

Polisen syftar till att värna om de demokratiska friheterna genom dialogen med trossamfund, massmedia, politiska partier och idéburna organisationer.

”Vi vill tydligt markera var gränserna går. Allmänheten ska känna till att brottsliga handlingar inte passerar obemärkt och att polisen erbjuder stöd och hjälp till utsatta.”

Det ska även satsas på den IT-relaterade brottsligheten. Ett nytt nationellt IT-brottscentrum ska syfta till att bekämpa IT-brottsligheten som enligt myndigheten är alltmer komplex.

Vad innebär detta i praktiken?

  • I och med den ökade hotbilden som finns i Europa idag ställs högre krav på polisen. Detta är ett sätt att öka skyddet runt om i Sverige.

 

Foto: Janerik Henriksson/TT

Jaqueline Balcer Bednarska/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87