Vi uppdaterar vår site för att ge er en bättre kundupplevelse. Vid eventuella fel, kontakta gärna vår support på info@alltomjuridik.se så hjälper vi dig så fort vi kan.

Polisen använde app för ansiktsidentifiering – får betala sanktionsavgift

Anställda inom Polismyndigheten har i samband med användning av en app för ansiktsigenkänning behandlat känsliga personuppgifter i strid med brottsdatalagen. Integritetsskyddsmyndigheten beslutar att Polismyndigheten ska vidta åtgärder för att säkerställa en lagenlig personuppgiftsbehandling samt betala en sanktionsavgift på 2,5 miljoner kronor.

Inom Polismyndigheten har anställda använt en app för ansiktsigenkänning för att försöka identifiera okända personer och därmed underlätta brottsutredningar. Appen innebär att biometriska uppgifter jämförs med bilder som finns publicerade på internet. Det sker genom att användaren laddar upp en bild och vid eventuella matchningar samlas ett resultat över webbadresser där matchningar påträffas.

Biometriska uppgifter är personuppgifter som samlats in genom en särskild teknisk behandling som rör någons fysiska eller beteendemässiga kännetecken och som i sin tur möjliggör eller bekräftar identifieringen av en person. Enligt dataskyddsförordningen är dessa känsliga personuppgifter och utgångspunkten är att de är förbjudna att behandla. Det ställs därför höga krav på att få behandla biometriska uppgifter.

Enligt Integritetsskyddsmyndigheten har Polismyndigheten inte uppfyllt de lagkrav som ställs för att få behandla känsliga personuppgifter och behandlingen har därför varit i strid med brottsdatalagen. Polismyndigheten föreläggs att vidta olika utbildnings- och organisationsåtgärder för att säkerställa en lagenlig personuppgiftsbehandling. Trots att de anställda använde appen utan att Polismyndigheten tillhandahållit den, ska Polismyndigheten betala 2,5 miljoner kronor i sanktionsavgift. Detta eftersom behandlingen skedde under myndighetsutövning samt att Polismyndigheten var personuppgiftsansvarig.

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2023 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*