Polis döms för vårdslöshet i trafik

Poliser har visserligen rätt att i tjänsten bryta mot trafikregler om så krävs. Men poliser har ingen absolut immunitet mot åtal. Nyligen dömdes en polisman för vårdslöshet i trafik efter att ha kört vårdslöst vid en biljakt.

Händelsen utspelade sig under sommaren 2015 i Stockholmstrakten.

Polismannen befann sig i en civil polisbil och tog upp jakten på en personbil som körde i mycket snabb hastighet på en motorväg. Biljakten gick fort – över 150 kilometer i timmen.

När biljakten passerade ett vägarbete tvingades personbilen och polisbilen sänka farten något. I samband med detta försökte polismannen preja den fortkörande personbilen. Prejningen misslyckades och polisbilen körde istället in ett betongfundament och voltade.

Polismannen åtalades senare i Attunda tingsrätt för bland annat tjänstefel. Åklagaren menade att polismannen begått tjänstefel när han prejat personbilen utan att det förelegat en situation som krävde en sådan insats. Det är (bevisligen) förenat med stora risker att göra en prejning och åklagaren underströk också att något klartecken inte hade givits från vakthavande befäl innan prejningen ägde rum.

Tingsrätten ansåg det dock utrett att det var ”synnerligen angeläget” att hindra personbilens fortsatta färd eftersom bilföraren körde på ett vårdslöst sätt.

Tingsrätten menade att förarens körning var så vårdslös att ett avvaktande med prejning hade medfört större risker än vad prejningarna i sig utgjorde. Av den anledningen ansåg domstolen att polismannens agerande, även utan föregående godkännande från vakthavande befäl, varit befogat.

Polismannen frikändes därför från åtalet om tjänstefel.

Tingsrätten ansåg däremot att polismannen gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik. Uppenbarligen hade polismannen inte kontroll över situationen, i och med att prejningen misslyckades. De rådande trafikförhållandena med pågående vägarbete och bristande sikt i förening med att polisbilen som ett resultat av körningen krockade med ett stillastående föremål visade enligt tingsrätten att polisen inte har haft tillräcklig kontroll över trafiksituationen.

Rätten dömde därför polismannen för vårdslöshet i trafik. Påföljden bestäms till 40 dagsböter.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Poliser har rätt att bryta mot exempelvis trafikregler om det är nödvändigt och står i proportion till de risker som överträdelsen kan medföra. Fallet belyser dock att även om en polis inte gjort sig skyldig till tjänstefel kan dock andra brott komma i fråga.

 

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

nils webb

Nils Ivars / Sophia Lindstedt, Lexnova
nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*