PMÖD höjer vitet för influencers vilseledande marknadsföring

2020 förbjöds vid vite en av Sveriges största influencers att marknadsföra produkter på ett vilseledande sätt. Underinstansen ansåg att 2 av 31 inlägg var vilseledande, medan överinstansen bedömde att 19 av 31 inlägg inte på ett tydligt sätt hade framhävts som ett betalt samarbete. Vitesbeloppet höjs därmed från 200 000 kr till 500 000 kr.

Konsumentverket granskade 2017 en influencers sociala kanaler och ifrågasatte totalt 31 inlägg som influencern hade gjort i samband med marknadsföring av solglasögon under en betald utomlandsresa. Avtalet mellan influencern och solglasögonföretaget avsåg två inlägg som skulle publiceras. Väl under resans gång publicerades dock flera redaktionella inlägg som, enligt influencern, inte var marknadsföring.

Patent- och marknadsdomstolen (PMD) ansåg att även om influencern fått en resa som motprestation i samband med ett avtal om marknadsföring så kan det inte anses medföra att alla inlägg som publiceras i samband med den resan utgör marknadsföring. PMD förbjöd influencern vid vite om 200 000 kr att utforma marknadsföring av solglasögon på sina sociala kanaler på ett sätt så att det inte tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Bland annat ska samarbetet ha framkommit i brödtext efter att läsaren tvingats scrolla förbi ett flertal bilder. Det är alltså inte tillräcklig tydligt, enligt PMD, att genomsnittskonsumenten vid en ytlig kontakt med inläggen skulle kunna uppfatta att det rör sig om marknadsföring.

Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) bedömer till skillnad från PMD att avtalet mellan solglasögonföretaget och influencern inte kan anses ha varit begränsat till enbart de två inlägg som parterna avtalat om. Istället har samarbetet även omfattat andra inlägg som är att bedöma som reklam för solglasögonföretagets produkter och som influencern publicerade i samband med resan. PMÖD ändrar vitet till 500 000 kr på grund av att PMÖD ansåg att 19 av de 31 inläggen varit vilseledande, till skillnad från PMDs uppfattning att två stycken inlägg varit av den karaktären.

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Karly Domb Sado / AP Photo

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*