Personligt betalningsansvarig för hävt entreprenadavtal

En kvinna ingick ett muntligt entreprenadavtal med ett handelsbolag, men hävde avtalet på grund av allvarliga fel. Handelsbolaget fick aldrig möjlighet att avhjälpa felen, utan kvinnan anlitade ett annat bolag att göra om arbetet. Enligt Svea hovrätt hade kvinnan rätt att häva avtalet och handelsbolagets bolagsmän blev personligt ansvariga att betala nästan 400 000 kr.

Ett handelsbolag utförde renoveringsarbeten på en fastighet enligt ett muntligt avtal. Kvinnan, som var fastighetsägare, sa upp entreprenaden utan att den var slutförd. Detta eftersom hon ansåg att arbetet som handelsbolaget utförde var allvarligt felaktigt. Efter att kvinnan reklamerade fel hävde hon avtalet. Handelsbolaget ansåg att en felbedömning inte får ske under en pågående entreprenad. Därutöver anförde handelsbolaget att det aldrig fick möjlighet att avhjälpa några fel.

I fallet var konsumenttjänstlagen tillämplig. Enligt hovrätten framstår det då som lämpligt och rimligt att låta handelsbolaget ansvara för oklarheter i avtalets innehåll. Främst av den anledningen att oklarheter hade kunnat undvikas om avtalet var skriftligt. Till följd av detta förutsattes avtalet ha det innehåll som kvinnan påstod, något som handelsbolaget inte kunde motbevisa.

Enligt lag får konsumenter häva avtal i dess helhet, även för utförda delar, om felet i huvudsak är förfelat och näringsidkaren har insett eller borde insett detta. Hovrätten gjorde bedömningen att det i fallet, redan innan tjänsten var slutförd, stod klart eller var i hög grad sannolikt att tjänsten skulle vara felaktig. Om det är fel eller brister i redan utfört arbete är det en indikation på att det också kommer att vara fel i den slutliga prestationen, anser hovrätten.

På grund av att handelsbolagets verksamhet tidigare upphört blev bolagsmännen personligt ansvariga och ska solidariskt betala nästan 400 000 kr. Pengarna motsvarar kostnaderna för ett annat bolag att göra om arbetet från grunden.

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*