Pensionerad advokat med sommarhus i Sverige emigrerade – vinner mot Skatteverket

Den pensionerade advokaten och hans hustru hade emigrerat till Portugal men behöll sommarhuset på Öland. Skatteverket ansåg därför att makarna ska vara fullt skattepliktiga i Sverige. Nu vinner paret mot Skatteverket i Kammarrätten. 

Paret flyttade till Portugal år 2007 och har uppehållstillstånd i landet sedan år 2006. De hade dock en fritidsfastighet på Öland där de vistas tre till fyra månader på sommaren men deras villa i Stockholm, där de har bott i 20 år, såldes i augusti 2005.

Mannen har tidigare bedrivit advokat- och förlagsverksamhet i Sverige som dock avvecklades år 2005 respektive år 2007.

Paret ansökte om att deras pensionsinkomster skulle beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta – så kallad SINK-beskattning – vilket också meddelades.

Den 2 december 2010 beslutades dock att makarna, även för perioden den 29 augusti till 31 december 2008, skulle anses obegränsat skattskyldiga i Sverige. Den 14 december 2010 beslutade myndigheten att återkalla sina beslut om SINK för samma period.

Paret överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm och begärde att besluten den 2 och den 14 december 2010 skulle upphävas och att det alltså skulle förklaras att de från den 29 augusti 2008 skulle beskattas enligt SINK.

I förvaltningsrätten fick makarna rätt. Rätten ansåg att makarna visat att de inte hade väsentlig anknytning till Sverige under perioden.

Skatteverket överklagade till Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten slår nu fast att det av utredningen framgår att makarna under 2008 tillbringat förhållandevis mycket tid i Sverige. Tre av vistelserna har av Skatteverket beräknats till 32, 81 respektive 27 dagar. I övrigt har vistelserna understigit två veckor.

Kammarrätten konstaterar att parets vistelser i Sverige präglas av “viss oregelbundenhet” och att ett av avbrotten var förhållandevis långt i jämförelse med de tidsperioder som de har uppehållit sig i landet.

Kammarrätten skriver att begreppet “stadigvarande vistelse” inte är närmare definierat men skriver

att som stadigvarande vistelse i Sverige räknas i princip en sammanhängande tidsperiod på sex månader eller mer. Kammarrätten anser därför att paret inte kan anses vara obegränsat skattskyldiga i Sverige på grund av stadigvarande vistelse här.

Skatteverkets överklagande avslås därför.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Antingen är du begränsat skatteskyldig eller obegränsat skatteskyldig i Sverige. Obegränsat skatteskyldig innebär att alla dina inkomster ska beskattas i Sverige och bygger på en väsentlig anknytning till landet. Att semestra i Sverige i den egna sommarstugan på samma sätt som paret ovan gjorde är således inte att ha väsentlig anknytning till Sverige och är därför inte grund för obegränsad skatteskyldighet.

 

Foto: Therese Jahnson / TT

Vanja Eriksson/Eva Clasö

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*