Patent för baby-body upphävs

Patent på en babybody upphävs. Detta står nu klart sedan Högsta förvaltningsdomstolen valt att inte pröva målet.

Patent- och registreringsverket, PRV, avslog en invändning mot ett patent på en så kallad babybody. Klaganden ansåg alltså att patentet som meddelats för bodyn skulle upphävas eftersom det inte uppfyllde de krav som ställs på ett patent.

Babybodyn innefattade ett bakstycke som utgjordes av två delar, i en konstruktion som skulle ge bodyn en ny, unik funktion. Ett primärt syfte med uppfinningen var att anvisa en babybody som underlättade inspektion av blöjan som bebisen har på sig.

PRV ansåg att uppfinningen hade uppfinningshöjd i förhållande till redan känd teknik och slog fast att det skulle upprätthållas i oförändrat skick.

Beslutet överklagades till Patentbesvärsrätten, PBR. PBR ansåg att babybodyn inte väsentligen skiljde sig från tidigare känd teknik och därmed inte nått “uppfinningshöjd”. Överklagandet bifölls därför och patentet upphävdes. Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, beslutar nu att inte bevilja prövningstillstånd i målet. PBR:s dom står därmed fast.

 

Vad innebär detta i praktiken?

  • För att erhålla patent för en uppfinning krävs uppfinningshöjd. Detta innebär att det ska vara en kreativ skapelse som ska lösa ett tekniskt problem. Ett konstverk kan därför aldrig registreras som ett patent, utan det måste finnas en teknisk effekt. Vidare krävs för uppfinningshöjd att den nya uppfinningen skiljer sig från tidigare teknik och inte bara utgör naturlig utveckling.
  • Vidare måste uppfinningen uppfylla nyhetskravet. Detta innebär att du inte får låta allmänheten ta del av uppfinningen innan du sökt patent. Det kan räcka med att visa den i en butik, eller på en mässa – eller ibland bara att någon enstaka person utanför företaget fått se uppfinningen, för att nyhetskravet ska ha gått förlorat och patent inte kan fås.

 

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova
Foto: TT

Nils.

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*