14 december, 2014

Påstått underbetalda polacker driver Byggnads till domstol

Från sommaren år 2012 till och med början av år 2013 anlitades en polsk underleverantör av Skanska för arbeten på Malmö Live. Nu har Byggnads Skåne väckt talan mot det polska bolaget eftersom byggnadsarbetarna som utförde arbetet inte fick full lön. Facket menar att det rör sig om diskriminering.

Det polska bolaget hade anlitats av Skanska för att utföra grundläggningsarbeten på Malmö Live. Under arbetet var bolaget bundet av ett lokalt kollektivavtal med Byggnads Skåne, som stipulerade vilken lön de polska byggnadsarbetare som var anställda av företaget skulle få.

Nu rapporterar LCO-TCO Rättsskydd att byggnadsarbetarna endast fått 88 procent av den lön som de hade rätt till enligt avtalet.

Kollektivavtalet föreskrev också att bolaget hade ansvar för att byggnadsarbetarna fick sin yrkeskompetens bekräftad genom validering. Men istället ska bolaget ha förmått arbetarna att skriva under en handling där de säger sig inte stå till förfogande för validering.

Detta ska också vara anledningen till att arbetarna inte fick hela den lön de hade rätt till enligt kollektivavtalet, uppger LCO-TCO Rättsskydd.

Nu har därför Byggnads Skåne stämt bolaget i Arbetsdomstolen. De hävdar att byggnadsarbetarna har rätt till hela den lön som de skulle ha fått enligt kollektivavtalet och att det faktum att bolaget endast betalade 88 procent av lönen utgör diskriminering på grund av nationalitet.

Byggnads Skåne yrkar 800 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot kollektivavtalet.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Byggnads har även ytterligare ett intresse, nämligen att motverka lönedumpning. Lönedumpning sker när arbetsgivare önskar minska kostnaden för löner, genom att på plats anlita billigare arbetskraft (ofta utländsk arbetskraft), eller genom att flytta produktion från ett område till ett annat med lägre lönenivåer. Detta är lagligt, förutsatt att parterna inte ingått ett kollektivavtal som stipulerar annorlunda, men kan givetvis påverka arbetsmarknaden i Sverige.

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se