25 september, 2014

Partigemenskap inte jävsgrundande

En 69-årig man från Malmö som anmält en nämndeman för jäv får inget gehör i varken förvaltningsrätten eller kammarrätten.

En 69-årig man från Malmö anmälde i förvaltningsrätten jäv mot en nämndeman i ett mål om psykiatrisk tvångsvård. Mannen anförde att han och nämndemannen var medlemmar i samma parti och att de hade träffats ett antal gånger i kyrkopolitiska sammanhang och i en byggnadsnämnd.

Nämndemannen uppgav att uppgifterna var riktiga men invände att han och mannen inte var personligen bekanta och att de inte hade umgåtts.

Förvaltningsrätten ansåg att det i målet inte hade framkommit någon omständighet som utgjorde jäv enligt rättegångsbalken. Invändningen om jäv ogillades därför.

En skiljaktig ledamot anförde att även om de inte kände varandra på det personliga planet var det enligt henne tydligt att det störde mannen mycket att han var bekant med en av rättens ledamöter. Nämndemannen var därför enligt ledamoten jävig.

Kammarrätten anför nu att den omständigheten att mannen och nämndemannen är medlemmar i samma parti och att de har träffats ett antal gånger i politiska sammanhang objektivt sett inte kan anses utgöra jäv.

Kammarrätten anför också att nämndemannen har uppgett att han och mannen inte är personligen bekanta och att de inte heller har umgåtts med varandra privat. Detta bekräftas av mannen själv som dock tillägger att han och nämndemannen genom sitt partiarbete känner varandra väl.

Med anledning av att nämndemannen och mannen inte är personligen bekanta med varandra och inte umgås privat anser kammarrätten att mannen inte har fog för sin jävsinvändning. Överklagandet avslås därför.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det ställs samma krav på ordinarie domare och nämndemän, men nämndemän är poliskt tillsatta. Risken är därför stor att en politiskt aktiv part kan ha partigemenskap med en nämndeman. Huruvida det är jävsgrundande eller inte får prövas i det enskilda fallet.

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se