Överlåtelseavtal stärker innehav av skuldebrev

Flera skuldebrev utfärdades när en man tog lån från ett företag. Företaget överlät sedan skuldebreven till en annan person. När denna ville ha betalt enligt skuldebreven tyckte låntagaren att den nya ägaren inte hade rätt till det. Hovrätten bedömer att den nya ägaren har rätt till betalning.

En man lånade pengar från ett företag genom utfärdande av skuldebrev. Skuldebrev är ett skriftligt erkännande att någon ska betala en summa pengar. Företaget gick efter ett tag i konkurs, men hann överlämna skuldebreven till en annan äldre man innan dess. Den äldre mannen sökte efter åtta år upp den yngre mannen (låntagaren) för att kräva in betalningarna på skuldebreven. Den yngre mannen ville inte betala då han ansåg att den äldre mannen aldrig kontaktat honom eller visat visat att han ägde rätten till skuldebreven. Enligt den yngre mannen hade den äldre mannen inte rätt att kräva betalning enligt skuldebreven.

På skuldebreven stod företaget som kreditgivare. Den äldre mannen hade bevisbördan för att han övertagit skuldebreven honom. Han visade bland annat ett överlåtelseavtal där det stod att den äldre mannen övertagit skuldebreven från företaget på totalt 200 000 kr på samma villkor som företaget skulle ha haft.

Hovrätten konstaterade, till skillnad från tingsrätten, att den yngre mannens invändning om att han inte blivit underrättad om överlåtelsen saknar betydelse i förhållandet mellan honom och den äldre mannen. Underrättelsen var inget krav för att överlåtelseavtalet ska vara giltigt. Den yngre mannen är därmed skyldig att betala beloppen i skuldebreven till den äldre mannen.

___________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Therese Sedman / SCANPIX

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*