Överförde 500 000 kr till sambo – utgör inte lån

Tingsrätten och hovrätten är eniga. En kvinna som påstår att pengaöverföringar till sin dåvarande sambo utgör lån måste bevisa det. Att ange ”lån” i meddelanderaden är inte tillräckligt. 

En man och en kvinna var sambor under fem år. Under tiden som de bodde ihop så överförde kvinnan nästan 500 000 kr till mannen. Efter att de hade flyttat isär påstod kvinnan att överföringarna utgjorde lån och att mannen behövde betala tillbaka beloppet. Mannen motsatte sig detta och menade att betalningarna utgjorde hyra.

Tingsrätten förklarade att huvudregeln är att den som gör gällande att ett låneavtal har ingåtts har bevisbördan för detta. Detta gäller även i fall som det nu aktuella, när den mottagande parten påstår att överföringarna har varit betalning för hyra. Som bevisning för att överföringarna utgjort lån har kvinnan pekat på att det vid samtliga överföringar har angetts ”lån” i meddelanderaden samt att mannen i efterhand har upprättat sammanställningar av överföringarna och utkast till skuldebrev. Hon har även pekat på ett mejl från mannen där han diskuterar ”skuldebreven”.

Tingsrätten gjorde bedömningen att sammanställningen, utkastet till skuldebrevet och mejlet talar för att överföringarna är att betrakta som lån. Endast handlingarna styrker dock inte detta, särskilt med tanke på att inget av dokumenten är undertecknat av någon av parterna. Att kvinnan skrivit ”lån” på alla överföringar talar vidare för att kvinnan har sett överföringarna som lån. Utdragen visar dock inte att parterna faktiskt ingått låneavtal eftersom det inte framgår vilka meddelanden som angetts på mottagarkontot. Tingsrätten kom på grund av detta fram till att kvinnan inte lyckats visa att överföringarna utgjort lån.

Kvinnan överklagade till hovrätten. Hovrätten höll med tingsrätten i alla frågor. Mannen behövde därför inte betala tillbaka något belopp till kvinnan.

___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Fredrik Sandberg

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*