Otillåtet nattarbete resulterade i sanktionsavgift

Ett kommanditbolag får betala en sanktionsavgift i egenskap av arbetsgivare för att ha brutit mot arbetstidslagen. Under Arbetsmiljöverkets inspektion kom det fram att två personer arbetat nattetid utan särskilda skäl.

I samband med Arbetsmiljöverkets inspektion av ett kommanditbolag som bedriver biografverksamhet utfärdade verket en sanktionsavgift på över 800 000 kr. Vid inspektionen uppmärksammades att en arbetstagare arbetade mellan kl. 00.00–05.00 sex gånger per vecka och att en annan arbetstagare arbetade samma tid en gång per vecka. Dessa nattliga arbeten pågick mellan sommaren 2014 och vintern 2019.

Enligt arbetstidslagen ska alla arbetstagare ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar (dygnsvila). I den dygnsvila som alla arbetstagare har rätt till ska tiden mellan midnatt och klockan 5 ingå. Man får dock göra undantag från denna regel om arbetet med hänsyn till dess art, allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter måste ske mellan midnatt och klockan 5.

Bolaget har inte haft något gällande kollektivavtal som ger stöd för att sådant nattarbete får ske. Inte heller har bolaget fått dispens från kravet om dygnsvila från Arbetsmiljöverket. Enligt förvaltningsrätten finns det alltså skäl att tvinga bolaget att betala en sanktionsavgift på 812 000 kr för brott mot arbetstidslagen.

_______________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Henrik Montgomery / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*