5 september, 2018

Oskäligt biljettvillkor förbjuds – ska gå att ändra namn på konsertbiljett

Det är inte ovanligt att bolag som säljer biljetter till konserter och festivaler har diverse avtalsvillkor för biljettköpet. Det är dock inte tillåtet att ha vilka villkor som helst mot konsumenter. I ett nyligen avgjort fall hade ett bolag som avtalsvillkor att biljetten var personlig och endast gick att använda i kombination med uppvisande av ID-handling. Om en person köpte flera biljetter, var denne enligt avtalet tvungen att närvara för att resterande i bokningssällskapet skulle kunna använda sina biljetter.

Enligt bolaget var syftet att motverka ”biljettspekulanter”, det vill säga personer som köper biljetter för att sedan sälja dem vidare till ett högre pris på andrahandsmarknaden.

Bolaget anmäldes och stämdes

Konsumentombudsmannen, KO, stämde, efter en anmälan från en konsument, bolaget vid Patent- och marknadsdomstolen, PMD och krävde att domstolen skulle förbjuda bolaget att använda avtalsvillkoret. Enligt KO var avtalsvillkoret oskäligt. KO ville också att bolaget skulle förbjudas använda sig av avtalsvillkoret ”när biljetterna väl är köpta kan namnet inte ändras” och/eller liknande villkor.

”Biljettspekulanter” inte konsumenter enligt rätten

Domstolen anser dock inte att ”biljettspekulanter” är att anse som konsumenter vilket därmed innebär att villkoret inte bör anses oskäligt. Inte heller det faktum att andrahandsköpare hindras från att gå på konserterna anser domstolen innebär att villkoret är oskäligt.

Oskäligt villkor med risk för ”ekonomiska konsekvenser”

Däremot tycker domstolen att villkoret om att biljettköparen måste närvara även då denne köpt biljetter åt andra personer är oskäligt. Domstolen pekar bland annat på att om biljettköparen skulle bli sjuk eller av någon annan anledning utebli från konserten kan biljetterna inte användas av övriga i sällskapet. Att samtliga personer i sällskapet förtas möjligheten att gå på konserten kan enligt domstolen innebära ”betydande ekonomiska konsekvenser för konsumenten och dennes sällskap”. Avtalsvillkoret ”när biljetterna väl är köpta kan namnet inte ändras” är därför oskäligt och ska förbjudas enligt PMD. Bolaget förbjuds därför att använda villkoret och bryter bolaget mot detta riskerar det att få betala ett vite på 1 000 000 kronor.

 

Författare: Sophia Lindstedt, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova 

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix