Oskälig konkurrensklausul hos tandklinik

En tandklinik har begärt att en tidigare anställd ska betala 300 000 kr till kliniken då den tidigare anställda har brutit mot en konkurrensklausul efter anställningens upphörande. Tingsrätten har kommit fram till att konkurrensklausulen inte var skälig. Den tidigare anställda därför inte behöver betala några pengar till kliniken.

En man var under flera år anställd som tandläkare vid en tandklinik. I mannens anställningsavtal fanns en konkurrensklausul som innebar att mannen måste betala 300 000 kr till tandkliniken om han inom 12 månader efter avslutad anställning etablerar sig eller tar anställning vid en konkurrerande privat verksamhet inom en radie av 30 km från den plats där företaget fanns. Mannen avslutade sin anställning i maj 2020. En vecka senare öppnade han en egen klinik på en adress ungefär 250 meter från tandkliniken. Tandkliniken väckte talan i tingsrätten och begärde att mannen skulle betala 300 000 kr då han brutit mot konkurrensklausulen.

Tingsrätten inledde med att förklara att arbetsgivare och arbetstagare kan träffa avtal om konkurrensklausuler som begränsar arbetstagarens möjligheter att bedriva verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. En arbetstagare är dock inte bunden av en konkurrensklausul om den sträcker sig längre än vad som är skäligt. Om det inte finns något berättigat arbetsgivarintresse av att ha konkurrensklausulen så är klausulen inte skälig. 

I det aktuella fallet har tandkliniken uppgett att konkurrensklausulen syftar till att skydda kundbortfall. Tingsrätten förklarade att kundrelationer kan utgöra ett berättigat arbetsgivarintresse om det rör sig om kundrelationer som givit insikter om kundens organisation eller personliga relationer med kundens företrädare. Kundrelationer som baseras nästan helt på yrkesskicklighet och/eller personliga kvaliteter motiverar i allmänhet inte en konkurrensklausul.

Tingsrätten konstaterade sedan att det inte har framkommit något som tyder på att mannens erhållna kundrelationer inom ramen för sitt arbete hos tandkliniken beror på något annat än yrkesskicklighet och personliga kvaliteter. Vid en sammantagen bedömning finner tingsrätten därför att det inte förelegat något berättigat arbetsgivarintresse av att ha konkurrensklausulen. Den aktuella konkurrensklausulen är alltså inte skäligt. Mannen behöver därför inte betala några pengar till tandkliniken.

__________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Lennart Nygren

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*