15 maj, 2017

Oskälig hyra ska återbetalas – inte bevisat att hyresgäst avstått återbetalningsrätt

En kvinna som hyrt en lägenhet av en annan kvinna för 12 000 kronor i månaden får nu rätt till återbetalning av hyran, eftersom den ansetts vara för hög av både Hyresnämnden i Stockholm och Svea hovrätt. 

En kvinna hyrde under tre månader en lägenhet söder om Stockholm i andra hand av en annan kvinna. Kvinnan betalade 12 000 kronor i månaden för att hyra lägenheten – som är på 58 kvadratmeter – i andra hand. Förstahandshyresgästen betalade själv runt 8 000 kronor för bostaden.

Efter att andrahandshyresgästen flyttat ut ur lägenheten ansökte hon vid Hyresnämnden i Stockholm om återbetalning av hyran. För hela perioden begärde hon tillbaka totalt 11 000 kronor.

Förstahandshyresgästen hävdade att hyran på 12 000 kronor var skälig eftersom lägenheten varit delvis möblerad och att el hade ingått. Enligt andrahandshyresgästen var lägenheten dock inte möblerad, utan det enda som hade funnits i lägenheten var lite porslin.

Hyresnämnden i Stockholm såg över avtalet som parterna hade skrivit, där det uttryckligen står att lägenheten är omöblerad. Eftersom förstahandshyresgästen inte lyckats bevisa att lägenheten faktiskt hyrdes ut möblerad gick nämnden på andrahandshyresgästens linje, och beslutade att förstahandshyresgästen skulle betala tillbaka de 11 000 kronor som andrahandshyresgästen begärt, minus runt 300 kronor per månad för elkostnader.

Förstahandshyresgästen överklagade beslutet till Svea hovrätt och hävdade att hon och andrahandshyresgästen genom mail hade kommit överens om att ”inget tjafs” skulle förekomma mellan dem och att andrahandshyresgästen inte skulle kräva någon hyresåterbetalning.

Hovrätten konstaterar att det i och för sig inte borde föreligga några hinder mot att avtala bort rätten till hyresåterbetalning eftersom det påstådda förlikningsavtalet har ingåtts när parterna ”är ense om att avtalet ska upphöra vid viss tidpunkt och tidpunkten för betalning av samtliga hyror har passerats”. Detta eftersom hyresgästen då inte befinner sig i samma skyddslösa ställning.

Domstolen anser dock inte det är visat att ett förlikningsavtal faktiskt har ingåtts och går istället på hyresnämndens linje. Hovrätten fastställer samtidigt hyresnämndens beräkning av återbetalning. I och med domen ska alltså förstahandshyresgästen återbetala andrahandshyresgästen de 11 000 kronor hon begärt tillbaka.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Vid andrahandsuthyrning av lägenheter får inte vilken hyra som helst sättas. Den måste nämligen vara ”skälig”, alltså inte vara för hög. Hyrs en lägenhet ut möblerad får en slitagekostnad läggas på.
  • Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för andrahandsuthyrning på Hyresnämndens hemsida här >>>

 

Foto: Christine Olsson / SCANPIX

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

ES_130x87

Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se