23 februari, 2014

Frias från grov olovlig körning

En 69-årig man från Halmstad som kört bil trots att hans körkort blivit återkallat frias nu för grov olovlig körning. Anledningen är att han inte hade öppnat brevet med beslutet om återkallelsen.

Mannen hade delgivits ett beslut om att hans körkort blivit återkallat av medicinska skäl. Trots detta körde mannen bil dagen därpå – och stoppades av polisen.

Att mannen underlåtit att öppna brevet från Transportstyrelsen tyder – enligt rätten – i viss mån på att han varit likgiltig till brevets innehåll och att han gjort ett medvetet risktagande angående sin behörighet att köra bil.

En stämningsman ska se till att den som beslutet gäller överlämnar sitt körkort när ett beslut om körkortsåterkallelse delges. Då det inte finns något som tyder på att någon sådan diskussion ägt rum mellan stämningsmannen och 69-åringen anser inte rätten att det går att dra slutsatsen att han ens haft likgiltighetsuppsåt till gärningen.

Åtalet ogillas därför.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Okunnighet om lagen eller om ett rättsförhållande – såsom att ens körkort är indraget – skadar inte alltid.

 

Foto: Transportstyrelsen

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se