Omaskerade anställningsbevis till facket strider ej mot GDPR

En facklig organisation begärde en arbetsgivare att lämna ut anställningsbevis. Arbetsgivaren skickade då maskerade kopior för att inte agera i strid med dataskyddslagstiftningen. Enligt Arbetsdomstolen är det dock förenligt med GDPR att lämna ut omaskerade anställningsbevis till facket. Arbetsgivaren måste därför betala skadestånd för kollektivavtalsbrott.

Det framkommer i en kollektivavtalsbestämmelse att den lokala fackliga organisationen ska erhålla kopior av anställningsbevis avseende vissa anställningar. En fackorganisation begärde en arbetsgivare att lämna ut kopior av anställningsbevisen med hänsyn till denna bestämmelse. Arbetsgivaren vägrade först, med hänvisning till dataskyddslagstiftningen, men skickade några månader senare maskerade kopior till facket. Namn, personnummer, adress, telefonnummer och underskrifter var övertäckta.

Enligt arbetsgivaren står det inte i bestämmelsen att kopiorna måste vara omaskerade, alltså är det ingen skyldighet för arbetsgivaren att lämna ut helt omaskerade kopior. Därutöver anser arbetsgivaren att utlämnandet av omaskerade kopior med personuppgifter skulle strida mot dataskyddslagstiftningen och GDPR. Fackorganisationen anser däremot att arbetsgivaren brutit mot kollektivavtalet genom att inte lämna ut omaskerade kopior och kräver därmed skadestånd.

Frågan för Arbetsdomstolen är först om kollektivavtalsbestämmelsen innebär en skyldighet att lämna ut kopior av anställningsbevis där personuppgifter om arbetstagare inte är maskerade. Den andra frågan gäller om det funnits möjlighet för arbetsgivaren att följa både kollektivavtalet och dataskyddslagstiftningen.

Parterna är överens om att det är en skyldighet för arbetsgivaren att lämna ut kopior, men oense om bestämmelsen innebär att kopiorna ska vara omaskerade. Arbetsdomstolen tolkar ordet ”kopia” i bestämmelsen som inget annat än en fullständig avbild av anställningsbeviset i original är avsett. ”Kopia” ska av parterna i sammanhanget alltså uppfattas som ett dokument utan maskering.

Enligt GDPR krävs en laglig grund för personuppgiftsbehandling och att behandlingen är nödvändig. Arbetsdomstolen bedömer att utlämnandet av personuppgifterna är nödvändig för att fullgöra den rättsliga förpliktelsen (laglig grund) i kollektivavtalet att lämna ut omaskerade kopior av anställningsbevis till fackorganisationen.

Arbetsgivaren har med bakgrund av detta inte varit förhindrad att följa både kollektivavtalet samt dataskyddslagstiftningen och ska därför betala 15 000 kr för brott mot kollektivavtalet.

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Bertil Ericson / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*