19 mars, 2014

Olämpligt att ge banker undantag från Basel 1

Finansinspektionen, FI, anser att det inte är lämpligt att ge bankerna möjlighet till undantag från det så kallade Basel 1-golvet som anger den lägsta nivån på kapitalbufferten som en bank måste ha. Det framgår av ett pressmeddelande på myndighetens hemsida.

Den nya europeiska kapitaltäckningsförordningen, som började gälla den första januari år 2014, innehåller en möjlighet för Finansinspektionen att medge banker undantag från det nuvarande så kallade Basel 1-golvet. Basel 1-golvet anger den lägsta nivån på kapitalbuffert som en bank måste ha, vilket skyddar bankens kunder.

Frågan om undantag från Basel 1-golvet, som väcktes i samband med de nya europeiska reglerna om kapitaltäckning, har varit ute på remiss.

FI konstaterar nu, i likhet med myndighetens initiala ställningstagande i december år 2013, att det inte är lämpligt att utnyttja möjligheten att ge undantag.

”De synpunkter som kommit in därefter har inte gett FI anledning att ändra sitt ställningstagande”, skriver myndigheten.

Vad innebär detta i praktiken?

  • FI:s ställningstagande innebär inte någon förändring när det gäller kapitalkraven enligt Basel 1-golvet jämfört med hur det ser ut idag.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se